Farmakovigilancija

HALMED organizira farmakovigilancijsku konferenciju

16.03.2016.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira farmakovigilancijsku konferenciju koja će se održati 18. svibnja 2016. godine u Zagrebu.

Teme konferencije:

  • nove tehnologije u službi farmakovigilancije - on-line aplikacija za zdravstvene radnike i mobilna aplikacija za prijavljivanje sumnji na nuspojave
  • dosadašnja iskustva i prakse u farmakovigilancijskim procesima - postupanje s ICSR-ovima, farmakovigilancija u kliničkim i neintervencijskim ispitivanjima, RMP i dodatne mjere minimizacije rizika, farmakovigilancijska inspekcija
  • novosti u farmakovigilancijskim procesima - PSUR repozitorij, baza podataka prema čl. 57, popis lokalnih časopisa za praćenje literature, prijave predoziranja zaprimljene od Instituta za medicinska istraživanja, farmakovigilancijski dio internetskih stranica HALMED-a
  • projekti i suradnje na području farmakovigilancije - projekti SCOPE i WEB-RADR, suradnja s HZJZ-om, HZZO-om i IMI-jem.

U sklopu konferencije bit će predstavljena mobilna aplikacija za prijavljivanje nuspojava te će se održati okrugli stol o prijavljivanju nuspojava na kojem će aktivno sudjelovati predstavnici ustanova s kojima HALMED surađuje na području farmakovigilancije.

Konferencija je namijenjena predstavnicima nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u farmakovigilanciji), zdravstvenim radnicima (liječnicima, ljekarnicima i drugima) te predstavnicima udruga pacijenata, stručnih društava i regulatornih tijela za lijekove.

Program skupa i postupak prijave, zajedno s obrascem, bit će uskoro objavljeni na internetskim stranicama HALMED-a.

Kotizacija:

  • zdravstveni radnici, sveučilišni djelatnici i studenti: 800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn
  • regulatorna tijela: 950,00 kn + PDV = 1.187,50 kn
  • nositelji odobrenja i ostali: 1.600,00 kn + PDV = 2.000,00 kn.

Kotizacija uključuje radni ručak i stanke za kavu.

Bodovanje skupa
Organizator će zatražiti da se prisustvovanje skupu boduje prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore.

Povratak