Farmakovigilancija

Novosti sa sjednice CMDh-a iz ožujka 2019. godine

04.04.2019.

Zaključci sa sjednice Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), održane u ožujku 2019. godine, dostupni su na internetskim stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje.

Povratak