Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o novoj koncentraciji lijeka Trisenox (arsenov trioksid) i riziku za nastanak medikacijske pogreške

18.12.2020.

Teva B.V. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila pismo zdravstvenim radnicima o novoj koncentraciji lijeka Trisenox (arsenov trioksid) i riziku za nastanak medikacijske pogreške.

Sažetak

  • Potencijalni rizik za nastanak medikacijske pogreške postoji zbog toga što će Trisenox (arsenov trioksid) biti zamijenjen novom, dvostrukom koncentracijom lijeka:
    • 1 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (ampula od 10 ml sadrži 10 mg arsenovog trioksida) zamijenit će se sljedećim:
    • 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (bočica od 6 ml sadrži 12 mg arsenovog trioksida)
  • Privremeno će obje koncentracije lijeka biti istodobno prisutne na tržištu, što može dovesti do njihove međusobne zamjene i medikacijskih pogrešaka s posljedičnim predoziranjem i potencijalnim fatalnim ishodom ili poddoziranjem i potencijalnom nedjelotvornošću.
  • Potrebno je uvijek pažljivo provjeriti izračun razrjeđenja i volumena za infuziju kako bi se osiguralo da bolesnik dobije točnu dozu arsenovog trioksida.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak