Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol

15.12.2020.

Alkaloid d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o. su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili pismo zdravstvenim radnicima o riziku od oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol.

Sažetak

  • Prijavljeni su slučajevi oštećenja jetre uzrokovanog lijekovima koji sadrže metamizol.
  • Bolesnike je potrebno savjetovati:
    • kako prepoznati rane simptome koji mogu ukazivati na oštećenje jetre uzrokovano lijekom
    • da prestanu uzimati lijek u slučaju pojave navedenih simptoma te zatraže liječničku pomoć kako bi se procijenilo i pratilo stanje njihove jetrene funkcije.
  • Metamizol se ne smije ponovno uvesti u liječenje bolesnika u kojih je prethodno došlo do oštećenja jetre tijekom liječenja metamizolom, a za koje nije utvrđen nikakav drugi uzrok.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak