Farmakovigilancija

EMA preporučila ukidanje odobrenja za lijekove koji sadrže folkodin u EU-u

05.12.2022.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) završilo je ocjenu lijekova s djelatnom tvari folkodin, koji se primjenjuju u liječenju neproduktivnog (suhog) kašlja u odraslih i djece, te je preporučilo ukidanje odobrenja za stavljanje u promet u Europskoj uniji (EU) za navedene lijekove.

Tijekom ovog postupka, PRAC je ocijenio sve dostupne dokaze, uključujući konačne rezultate iz ispitivanja ALPHO1, podatke o sigurnosti ovih lijekova nakon njihovog stavljanja u promet te informacije zaprimljene od trećih strana, poput zdravstvenih radnika. Dostupni podaci pokazali su da je primjena folkodina u razdoblju do 12 mjeseci prije opće anestezije provedene uz neuromuskularne blokatore (engl. neuromuscular blocking agents, NMBA) rizični faktor za razvoj anafilaktičke reakcije (nagla, teška i životno ugrožavajuća alergijska reakcija) na neuromuskularne blokatore. Dodatno podsjećamo da su neuromuskularni blokatori odgovorni za 60-70% epizoda anafilaktičkih reakcija tijekom opće anestezije2, kao da i svaka opća anestezija ne zahtijeva njihovu primjenu.

Budući da nije bilo moguće identificirati učinkovite mjere za minimizaciju navedenog rizika, niti identificirati skupinu bolesnika za koju prednosti primjene folkodina nadmašuju njegove rizike, EMA je preporučila da se lijekovi koji sadrže folkodin povuku iz prometa u EU-u te više ne budu dostupni na tržištu.

Zdravstveni radnici trebaju razmotriti prikladne terapijske alternative i savjetovati bolesnicima da prestanu uzimati lijekove koji sadrže folkodin. Zdravstveni radnici također trebaju provjeriti jesu li bolesnici kojima je planirana opća anestezija uz neuromuskularne blokatore koristili folkodin tijekom prethodnih 12 mjeseci te biti svjesni rizika od anafilaktičkih reakcija u navedenih bolesnika.

Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh)3, koja će, slijedom predmetne preporuke EMA-e, donijeti mišljenje na sljedećem sastanku u prosincu 2022. godine. CMDh će svoju odluku proslijediti Europskoj komisiji, koja će donijeti konačnu, pravno obvezujuću odluku koja se primjenjuje u svim državama članicama EU-a u kojima je lijek odobren.

U razdoblju do donošenja konačne odluke, odobreni lijek s djelatnom tvari folkodin ostaje u prometu u Republici Hrvatskoj za slučaj da se u pojedinih pacijenata ocijeni da je primjena opravdana, a uzimajući u obzir predmetni rizik te prikladnost dostupnih terapijskih alternativa.

Informacije za bolesnike

  • Nedavno ispitivanje je pokazalo da je primjena lijekova s djelatnom tvari folkodin, koji se primjenjuju u liječenju suhog kašlja u odraslih i djece, povezana s rizikom od anafilaktičkih reakcija (nagla, teška i životno ugrožavajuća alergijska reakcija) na određene lijekove koji se nazivaju neuromuskularni blokatori (engl. neuromuscular blocking agents, NMBA), koji se primjenjuju kod opće anestezije.
  • Budući da nisu identificirane učinkovite mjere za minimizaciju navedenog rizika, EMA je preporučila da se lijekovi koji sadrže folkodin povuku iz prometa u EU-u.
  • Osobe koje primjenjuju folkodin trebaju se obratiti svom liječniku ili ljekarniku, koji će predložiti drugačiju terapiju.
  • Osobe koje imaju planiranu opću anesteziju uz neuromuskularne blokatore i primjenjivale su folkodin tijekom prethodnih 12 mjeseci trebaju se obratiti svom liječniku u slučaju bilo kakvih pitanja.

Informacije za zdravstvene radnike

  • Rezultati iz nedavnog ispitivanja ALPHO pokazali su da je primjena folkodina tijekom 12 mjeseci koji prethode anesteziji povezana s rizikom od perianestetičke anafilaktičke reakcije povezane s neuromuskularnim blokatorima (engl. neuromuscular blocking agents, NMBA) (prilagođeni OR = 4.2 CI 95% [2.5; 6.9]).
  • Budući da nisu identificirane učinkovite mjere za minimizaciju navedenog rizika, EMA je preporučila ukidanje odobrenja za stavljanje u promet za lijekove koji sadrže folkodin u Europskoj uniji (EU).
  • Preporučuje se da zdravstveni radnici ne propisuju ili izdaju lijekove koji sadrže folkodin, da razmotre odgovarajuće terapijske alternative te da bolesnicima savjetuju da prestanu s primjenom navedenih lijekova.
  • Za bolesnike u kojih je planirana opća anestezija uz neuromuskularne blokatore, zdravstveni radnici trebaju provjeriti jesu li bolesnici primjenjivali lijekove koji sadrže folkodin tijekom prethodnih 12 mjeseci te biti svjesni potencijalne perianestetičke anafilaktičke reakcije povezane s neuromuskularnim blokatorima.
  • Pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct healthcare professional communication, DHPC) koje uključuje ove preporuke bit će upućeno zdravstvenim radnicima koji propisuju, izdaju ili primjenjuju ove lijekove. Ovo Pismo također će biti objavljeno na internetskoj stranici HALMED-a.

Više o lijeku

Folkodin je opioidni lijek koji se primjenjuje u liječenju neproduktivnog (suhog) kašlja u odraslih i djece. Djeluje izravno u mozgu, potiskujući refleks kašlja na način da smanjuje živčane signale koji se šalju mišićima koji su uključeni u kašljanje.

Folkodin se primjenjuje od 1950-ih godina kao lijek koji potiskuje kašalj te je nacionalno odobren u sedam država članica EU-a. U Republici Hrvatskoj folkodin je dostupan u sljedećem lijeku:

Ovaj je lijek nacionalno odobren te se izdaje temeljem liječničkog recepta.

Na tržištu RH dostupni su lijekovi koji sadrže kodein, lijekovi koji sadrže butamirat te tradicionalni biljni lijek od trputca, a koji su odobreni za istu namjenu kao i folkodin.

Više o postupku

Ocjena lijekova koji sadrže folkodin pokrenuta je na zahtjev Francuske, prema članku 107i Direktive 2001/83/EC.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), koja će usvojiti konačno mišljenje. CMDh je tijelo koje predstavlja države članice EU-a te Island, Lihtenštajn i Norvešku. Odgovorno je za osiguravanje usklađenih sigurnosnih standarda za lijekove odobrene nacionalnim postupcima na području EU-a.


1 Nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže folkodin morali su provesti ispitivanje ALPHO nakon prethodne ocjene sigurnosti ovih lijekova, koja je provedena u 2011. godini.

2 M. S, "Anaphylaxis during the perioperative period,” Anesth Essays Res, vol. 6, no. 2, pp. 124-133, 2012.

3 CMDh je regulatorno tijelo za lijekove koje predstavlja države članice EU-a, Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Na vrh stranicePovratak