Farmakovigilancija

Novosti sa sjednice CMDh-a iz prosinca 2022. godine

23.12.2022.

Zaključci sa sjednice Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), održane u prosincu 2022. godine, dostupni su na internetskim stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje.

Povratak