Farmakovigilancija

Novosti sa sjednice CMDh-a iz veljače 2024. godine

29.02.2024.

Zaključci sa sjednice Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), održane u veljači 2024. godine, dostupni su na internetskim stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje.

Povratak