Lijekovi

Anastrozol JGL 1 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Anastrozol JGL 1 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-515230486
Djelatna tvar anastrozol
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg anastrozola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-515230486-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 31.10.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/306
Urbroj 381-12-01/70-19-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BG03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak