Lijekovi

Ivel 1 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ivel 1 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Anastrozol Genera 1 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-428240035
Djelatna tvar anastrozol
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 1 mg anastrozola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 12.02.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/679
Urbroj 381-12-01/30-19-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BG03
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Anastrazol

1 mg

filmom obložena tableta

Povratak