Lijekovi

Aremed 1 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Aremed 1 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-515382101
Djelatna tvar anastrozol
Sastav jedna filmom obložena tableta sadržava 1 mg anastrozola
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-515382101-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb
Datum rješenja 06.03.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/403
Urbroj 381-12-01/70-15-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BG03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak