Lijekovi

BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju

Naziv lijeka BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju
Broj odobrenja HR-H-941213905
Djelatna tvar bakterija BCG (Bacillus Calmette Guérin), soj RIVM (izveden iz soja 1173-P2 (živa, atenuirana))
Sastav Nakon rekonstitucije jedna bočica sadrži: BCG (Bacillus Calmette Guérin) bakterija Mycobacterium bovis, živa, atenuirana, soj RIVM izveden iz soja 1173-P2: 2x10^8 do 3x10^9 vijabilnih jedinica
Farmaceutski oblik prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju
Proizvođač medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Wedel, Njemačka
Nositelj odobrenja medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Theaterstraße 6, Wedel, Njemačka
Datum rješenja 07.08.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/73
Urbroj 381-12-01/30-19-17
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L03AX03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 16. prosinca 2021. godine donijela Rješenje o izmjeni odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Njemačka obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za predmetni lijek dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Kartica za bolesnika i Pismo zdravstvenim radnicima.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format Pisma zdravstvenim radnicima, uključujući i komunikacijski plan s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Pakiranja

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o uvođenju kartice s upozorenjima za bolesnika za lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju (Bacillus Calmette-Guérin bakterija, živa, atenuirana) 01.06.2023. medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Pismo zdravstvenim radnicima o povlačenju intermitentnih urinarnih katetera proizvođača ConvaTec priloženih uz lijek BCG-medac prašak i otapalo za intravezikalnu suspenziju 26.10.2018. Medis Adria d.o.o.
Povratak