Lijekovi

Duostin 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Duostin 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-476414697
Djelatna tvar dutasterid
tamsulozinklorid
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 0,5 mg dutasterida i 0,4 mg tamsulozinklorida (što odgovara 0,367 mg tamsulozina)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 16.10.2019.
Rok rješenja 16.10.2024.
Klasa UP/I-530-09/18-01/253
Urbroj 381-12-01/70-19-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04CA52
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Dutasterid/Tamsulozin

0,5 mg/0,4 mg

kapsula, tvrda

Povratak