Lijekovi

Vasgar 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Vasgar 0,5 mg/0,4 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-608189696
Djelatna tvar dutasterid
tamsulozinklorid
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 0,5 mg dutasterida i 0,4 mg tamsulozinklorida (ekvivalentno 0,367 mg tamsulozina)
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-608189696-01]
30 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-608189696-02]
90 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-608189696-03]
Proizvođač Laboratorios Leon Farma S.A., Villaquialambre, Leon, Španjolska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 01.12.2022.
Rok rješenja 14.11.2024.
Klasa UP/I-530-09/18-01/100
Urbroj 381-12-01/154-22-25
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G04CA52
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Dutasterid/Tamsulozin

0,5 mg/0,4 mg

kapsula, tvrda

Povratak