Lijekovi

Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Naziv lijeka Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Broj odobrenja HR-H-123483008
Djelatna tvar dinatrijev metotreksat
Sastav 1 ml otopine za injekciju sadrži 20 mg metotreksata u obliku dinatrijevog metotreksata
Farmaceutski oblik otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
Proizvođač Ebewe Pharma GmbH Nfg. KG, Unterach am Attersee, Austrija
Fareva Unterach GmbH, Unterach, Austrija
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 05.02.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/324
Urbroj 381-12-01/30-18-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018

Pakiranja

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za sprječavanje potencijalno fatalnih pogrešaka u doziranju metotreksata za liječenje upalnih bolesti 02.12.2019. Sandoz d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Actavis Group PTC ehf, Cipla Europe NV
Povratak