Lijekovi

Naziv lijeka
Djelatna tvar
Pakiranje 7 kapsula u blisteru, u kutiji
14 kapsula u blisteru, u kutiji
21 kapsula u blisteru, u kutiji
28 kapsula u blisteru, u kutiji
42 kapsule u blisteru, u kutiji
Datum rješenja ...
Rok rješenja ...
Datum ukidanja rješenja ...
Način propisivanja ograničeni recept
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lenalidomid

25 mg

kapsula, tvrda

Povratak