Lijekovi

Lenalidomid Zentiva 25 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Zentiva 25 mg tvrde kapsule
Raniji naziv Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-404688904
Djelatna tvar lenalidomid
Sastav jedna kapsula sadrži 25 mg lenalidomida
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-404688904-01]
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
S.C Labormed - Pharma SA, Bukurešt, Rumunjska
Nositelj odobrenja Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Prag 10, Češka
Datum rješenja 30.06.2022.
Rok rješenja 30.04.2023.
Klasa UP/I-530-09/17-01/166
Urbroj 381-12-01/14-22-36
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodic za zdravstvene radnike verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodic za bolesnike verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3
Povratak