Lijekovi

Maprazax 1 mg tablete

Naziv lijeka Maprazax 1 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-311121344
Djelatna tvar alprazolam
Sastav jedna tableta sadrži 1 mg alprazolama
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Nositelj odobrenja Alkaloid - INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Datum rješenja 15.03.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/200
Urbroj 381-12-01/171-23-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05BA12
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Alprazolam

1 mg

tableta

Povratak