Lijekovi

PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano

Naziv lijeka PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano
Broj odobrenja HR-H-854134391
Djelatna tvar toksoid difterije adsorbiran na aluminijev hidroksid
toksoid tetanusa adsorbiran na aluminijev hidroksid
toksoid hripavca adsorbiran na aluminijev hidroksid
filamentozni hemaglutinin hripavca adsorbiran na aluminijev hidroksid
inaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney) umnožen na VERO stanicama
inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1) umnožen na VERO stanicama
inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett) umnožen na VERO stanicama
polisaharid hemofilusa tip b konjugiran na toksoid tetanusa
Sastav nakon rekonstitucije, jedna doza (0,5 ml) sadrži: toksoid difterije1 (≥ 20 IU) (30 Lf), toksoid tetanusa1 (≥ 40 IU) (10 Lf), antigene bakterije Bordetella pertussis: toksoid hripavca1 (25 µg) i filamentozni hemaglutinin1 (25 µg), inaktivirane polioviruse tip 1 (soj Mahoney)2 (40 D-antigen jedinica), tip 2 (soj MEF-1)2 (8 D-antigen jedinica) i tip 3 (soj Saukett)2 (32 D-antigen jedinica), polisaharid hemofilusa tip b (10 µg) konjugiran na tetanusni protein (18 - 30 µg) 1adsorbirani na aluminijev hidroksid (0,3 mg Al3+) 2umnožen na VERO stanicama
Farmaceutski oblik prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s praškom i 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji  [HR-H-854134391-01]
10 bočica s praškom i 10 napunjenih štrcaljki s po 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutiji  [HR-H-854134391-02]
1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 priložene igle, u kutiji  [HR-H-854134391-03]
10 bočica s praškom i 10 napunjenih štrcaljki s po 0,5 ml suspenzije i 20 priloženih igala, u kutiji  [HR-H-854134391-04]
Proizvođač Sanofi Pasteur, Val de Reuil, Francuska
Sanofi Pasteur, Marcy L'Etoile, Francuska
Sanofi-Aventis Zrt., Budimpešta, Mađarska
Nositelj odobrenja Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallee, Lyon, Francuska
Datum rješenja 26.09.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/454
Urbroj 381-12-01/30-16-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J07CA06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak