Lijekovi

Tarka 180 mg/2 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Naziv lijeka Tarka 180 mg/2 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-037957008
Djelatna tvar verapamilklorid
trandolapril
Sastav svaka tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 180 mg verapamilklorida i 2 mg trandolaprila
Farmaceutski oblik tableta s prilagođenim oslobađanjem
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-037957008-01]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 27.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/355
Urbroj 381-12-01/30-17-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C08DA51
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak