Lijekovi

Voramol 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Voramol 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-846062199
Djelatna tvar voriconazolum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 200 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 2 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-02]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-03]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-04]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-05]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-06]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-07]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-08]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-846062199-09]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-846062199-10]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka
Nositelj odobrenja Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86A Bulgaria blvd., Sofija, Bugarska
Datum rješenja 16.07.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/178
Urbroj 381-12-01/154-20-03
Sastav svaka tableta sadrži 200 mg vorikonazola
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J02AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnika, ver 2
Povratak