Lijekovi

Europska farmakopeja

Europska farmakopeja nastala je 1964. godine Konvencijom o izradi Europske farmakopeje pod okriljem Vijeća Europe. Objavljuje ju Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare / EDQM) Vijeća Europe (Council of Europe) u Strasbourgu.

Republika Hrvatska je od 1994. godine potpisnica Konvencije i Protokola o izradi Europske farmakopeje čime je preuzeta obveza njene primjene u praksi. Kroz rad delegata u Komisiji Europske farmakopeje i stručnjaka u radnim tijelima Hrvatska sudjeluje u izradi Europske farmakopeje.

Intenzivan rad europskih stručnjaka rezultira objavom novog cjelovitog izdanja Europske farmakopeje svake tri godine, a svake godine objavljuju se još tri Dodatka s novim, ispravljenim i revidiranim tekstovima.

Mnogi zanimljivi podaci o Europskoj farmakopeji mogu se pronaći na internetskoj stranici www.edqm.eu.

Nacionalno farmakopejsko tijelo (NPA) čini jednu od grupa u mreži zainteresiranih strana čiji rad koordinira Komisija Europske farmakopeje. U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog farmakopejskog tijela ima Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Europska farmakopeja s dodacima izdaje se prema dolje navedenom planu izdavanja:

Sjednice Komisije Ph. Eur.

Izdanje/dodatak

Planirani rok za izdavanje

Ispravci se primjenjuju što je prije moguće, a najkasnije do

Stupanje na snagu

Sjednica br.

Datum

171

studeni 2021.

Izdanje 11.0*

srpanj 2022.

31. 8. 2022.

1. 1. 2023.

172

ožujak 2022.

11.1

listopad 2022.

30. 11. 2022.

1. 4. 2023.

173

lipanj 2022.

11.2

siječanj 2023.

28. 2. 2023.

1. 7. 2023.

174

studeni 2022.

11.3

srpanj 2023.

31. 8. 2023.

1. 1. 2024.

175

ožujak 2023.

11.4*

listopad 2023.

30. 11. 2023.

1. 4. 2024.

176

lipanj 2023.

11.5

siječanj 2024.

29. 2. 2024.

1. 7. 2024.

177

studeni 2023.

11.6

srpanj 2024.

31. 8. 2024.

1. 1. 2025.

178

ožujak 2024.

11.7*

listopad 2024.

30. 11. 2024.

1. 4. 2025.

179

lipanj 2024.

11.8

siječanj 2025.

28. 2. 2025.

1. 7. 2025.

180

studeni 2024.

Izdanje 12.0*

srpanj 2025.

31. 8. 2025.

1. 1. 2026.

*Tiskana verzija uključuje kumulativni popis reagensa

Europska farmakopeja dostupna je u dva oblika; kao knjiga ili online. Knjiga se objavljuje na službenim jezicima Europske farmakopeje - na engleskom i francuskom jeziku. Online oblik je dvojezičan i kumulativan (svaki Dodatak objedinjen je s osnovnim izdanjem u cjelovitu verziju).

Europska farmakopeja i njeni dodaci mogu se naručiti na:

EDQM & HealthCare Publications (European Pharmacopoeia)
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu (odabrati Visit the EDQM Store: https://store.edqm.eu/index.html)

Poredbene tvari i poredbeni spektri Europske farmakopeje naručuju se na:

EDQM & HealthCare
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
https://rsform.edqm.eu/edqm-wizard/order/

Na internetskoj stranici EDQM-a također je moguće provjeriti certifikat ljekovite tvari o sukladnosti s monografijom Europske farmakopeje (CEP).

Na internetskoj stranici EDQM-a, nakon prethodne registracije, moguće je pristupiti bazi Normiranih izraza. Za pitanja vezana uz Normirane izraze molimo da kontaktirate Gorana Benkovića (goran.benkovic@halmed.hr).

Na vrh stranice