Lijekovi

Europska farmakopeja

Europska farmakopeja nastala je 1964. godine Konvencijom o izradi Europske farmakopeje pod okriljem Vijeća Europe. Objavljuje je Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare / EDQM) Vijeća Europe (Council of Europe) u Strasbourgu.

Republika Hrvatska je od 1994. godine potpisnica Konvencije i Protokola o izradi Europske farmakopeje čime je preuzeta obveza njene primjene u praksi. Kroz rad delegata u Komisiji Europske farmakopeje i stručnjaka u radnim tijelima sudjeluje u izradi Europske farmakopeje.

Intenzivan rad europskih stručnjaka rezultira objavom novog cjelovitog izdanja Europske farmakopeje svake tri godine, a svake godine objavljuju se još tri Dodatka s novim, ispravljenim i revidiranim tekstovima.

Mnogi zanimljivi podaci o Europskoj farmakopeji mogu se pronaći na internetskoj stranici www.edqm.eu.

Nacionalno farmakopejsko tijelo (NPA) čini jednu od grupa u mreži zainteresiranih strana čiji rad koordinira Komisija Europske farmakopeje. U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog farmakopejskog tijela ima Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Europska farmakopeja s dodacima izdaje se prema dolje navedenom planu izdavanja:

Sjednice Komisije Ph. Eur.

Izdanje/dodatak

Planirani rok za izdavanje

Ispravci se primjenjuju što je prije moguće, a najkasnije do

Stupanje na snagu

Sjednica br.

Datum

162

studeni 2018.

Izdanje 10.0*

srpanj 2019.

31.08.2019.

01.01.2020.

163

ožujak 2019.

10.1

listopad 2019.

30.11.2019.

01.04.2020.

164

lipanj 2019.

10.2

siječanj 2020.

29.02.2020.

01.07.2020.

165

studeni 2019.

10.3

srpanj 2020.

31.08.2020.

01.01.2021.

166

ožujak 2020.

10.4*

listopad 2020.

30.11.2020.

01.04.2021.

167

lipanj 2020.

10.5

siječanj 2021.

28.02.2021.

01.07.2021.

168

studeni 2020.

10.6

srpanj 2021.

31.08.2021.

01.01.2022.

169

ožujak 2021.

10.7*

listopad 2021.

30.11.2021.

01.04.2022.

170

lipanj 2021.

10.8

siječanj 2022.

28.02.2022.

01.07.2022.

171

studeni 2021.

Izdanje 11.0*

srpanj 2022.

31.08.2022.

01.01.2023.

*Tiskana verzija uključuje kumulativni popis reagensa

Europska farmakopeja dostupna je u tri oblika; kao knjiga, online (uključujući aplikacije za pametni telefon i tablet) te na USB prijenosnoj memoriji. Knjiga se objavljuje na službenim jezicima Europske farmakopeje - na engleskom i francuskom jeziku. Online i USB oblik su dvojezični i kumulativni (svaki Dodatak objedinjen je s osnovnim izdanjem u cjelovitu verziju).

Europska farmakopeja i njeni dodaci mogu se naručiti na:

EDQM & HealthCare Publications (European Pharmacopoeia)
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu (odabrati Visit the EDQM Store: https://store.edqm.eu/index.html)

Poredbene tvari i poredbeni spektri Europske farmakopeje naručuju se na:

EDQM & HealthCare
7 allée Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu/en/EDQM-Products-Reference-standards-order-form-697.html

Na internetskoj stranici EDQM-a također je moguće provjeriti certifikat ljekovite tvari o sukladnosti s monografijom Europske farmakopeje (CEP).

Na internetskoj stranici EDQM-a, nakon prethodne registracije, moguće će pristupiti bazi Normiranih izraza. Za pitanja vezana uz Normirane izraze molimo da kontaktirate Gorana Benkovića (goran.benkovic@halmed.hr).

Na vrh stranice