Novosti i edukacije

Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serije CU2047 lijeka Lendacin 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

17.06.2013.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Lendacin 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju, Sandoz d.o.o., na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode pokrenuo je postupak privremene obustave i primjene serije CU2047 navedenog lijeka.

Postupak privremene obustave distribucije i primjene navedene serije ovog lijeka pokrenut je nakon što je HALMED 12. lipnja 2013. godine od zdravstvenog djelatnika zaprimio prijavu sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka koja se sastojala u tome da je prilikom razrjeđivanja lijeka u bočici primijećeno mehaničko onečišćenje za koje je djelatnik pretpostavio da se radi o komadićima gume od čepa.

HALMED je od Ministarstva zdravlja zatražio uzorkovanje navedene serije lijeka te će uzorci biti dostavljeni HALMED-u na posebnu provjeru kakvoće. Obustava primjene navedene serije lijeka bit će na snazi do dobivanja rezultata posebne provjere kakvoće i zaključka istrage uočene neispravnosti, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Nositelj odobrenja je o privremenoj obustavi prodaje i primjene navedene serije lijeka informirao veleprodaje i zdravstvene radnike.

opširnije

Obavijest o nestašici lijeka Tienam prašak za otopinu za infuziju (imipenem/cilastatin)

17.06.2013.

Nositelj odobrenja lijeka Tienam prašak za otopinu za infuziju (imipenem, cilastatin), Merck Sharp & Dohme d.o.o., obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o mogućoj nestašici navedenog lijeka.

Uzrok moguće nestašice su poteškoće u proizvodnji te se distribucija lijeka obustavlja do završetka istrage. Trenutno raspoložive serije lijeka na hrvatskom tržištu će se distribuirati do isteka zaliha odnosno do isteka roka valjanosti.

Na hrvatskom tržištu dostupni su lijekovi iz iste terapijske skupine.

opširnije

Novosti s PRAC-a – lipanj 2013.

17.06.2013.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) je za zemlje Europske unije na sjednici održanoj u lipnju 2013. godine dalo četiri preporuke o sigurnosti primjene lijekova.

Preporuke PRAC-a uključuju sljedeće: ograničavanje primjene kodeina kada se koristi za ublažavanje boli u djece, jednake mjere opreza za diklofenak kao i za selektivne COX-2 inhibitore, suspenziju odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob te ograničavanje primjene lijekova koji sadrže flupirtin.

S obzirom na to da se navedene četiri preporuke PRAC-a odnose na lijekove odobrene nacionalnim postupkom, ove će preporuke biti upućene na usvajanje Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Izmjene informacija o lijeku i mjere minimalizacije rizika za lijekove s djelatnim tvarima ciproteronacetat i etinilestradiol

13.06.2013.

Sažetak opisa svojstva lijeka i Uputa o lijeku za lijekove s djelatnim tvarima ciproteronacetat i etinilestradiol bit će usklađeni s preporukama Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) koje je prihvatila Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh). Preporuke se temelje na zaključcima ocjene koristi i rizika navedenih lijekova, o kojima je Agencija za lijekove i medicinske proizvode izvijestila dana 23. svibnja 2013. godine putem svojih internetskih stranica.

U Republici Hrvatskoj odobrenje za stavljanje lijeka u promet imaju sljedeći lijekovi koji sadrže djelatne tvari ciproteronacetat i etinilestradiol:

1. Diane-35 obložene tablete, nositelj odobrenja Bayer d.o.o.
2. Bellune 35 obložene tablete, nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o.
3. Axira 35 filmom obložene tablete, nositelj odobrenja Farmal d.d.

Dodatne informacije i preporuke za pacijentice i zdravstvene radnike dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Prezentacije s međunarodne konferencije "EU28: znanost, lijekovi, zdravlje – regulatorni sustav za budućnost"

12.06.2013.

Europska agencija za lijekove (EMA) na svojim je internetskim stranicama objavila prezentacije s predavanja održanih na međunarodnoj konferenciji "EU28: znanost, lijekovi, zdravlje – regulatorni sustav za budućnost" (EU28: science, medicines, health – a regulatory system fit for the future").

Više informacija i prezentacije dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Obavijest o prestanku proizvodnje i opskrbe tržišta lijekom Ranital injekcije 50 mg/2 ml (ranitidin)

10.06.2013.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Ranital injekcije 50 mg/2 ml (ranitidin), Farmal d.d., obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o prekidu proizvodnje i opskrbe hrvatskog tržišta navedenim lijekom. Odluka o prekidu proizvodnje lijeka donesena je iz komercijalnih razloga te nije povezana s kakvoćom, djelotvornošću ili sigurnošću primjene lijeka. Serije lijeka koje se nalaze u prometu mogu se koristiti do isteka zaliha ili do isteka roka valjanosti.

Za liječenje pacijenata u Republici Hrvatskoj dostupni su drugi lijekovi iz iste terapijske skupine namijenjeni za parenteralnu primjenu.

opširnije

Obavijest o nestašici lijeka Cilest tablete (norgestimat, etinilestradiol)

07.06.2013.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Cilest tablete (norgestimat, etinilestradiol), Johnson & Johnson S.E. d.o.o, obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode o nestašici navedenog lijeka na tržištu Republike Hrvatske.

Uzrok nestašice je povlačenje svih serija lijeka koje su proizvedene nakon siječnja 2011. godine, o čemu je HALMED izvijestio dana 28. svibnja 2013. godine, putem svojih internetskih stranica.

Detaljne informacije i tekstovi obavijesti liječnicima i ljekarnicima dostupni su nastavku obavijesti.

opširnije

U Zagrebu se održava seminar "Borba protiv krivotvorenih lijekova"

04.06.2013.

Danas je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu svečano otvoren seminar "Borba protiv krivotvorenih lijekova", koji se u zajedničkoj organizaciji IRACM-a (Institute of Research against Counterfeit Medicine) i Francuskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj održava od 4. do 6. lipnja 2013. godine.

Na skupu aktivno sudjeluju i djelatnici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med., spec., ravnateljica HALMED-a, i Rajka Truban-Žulj, mr. pharm., spec. drugog će dana skupa u sklopu predavanja predstaviti zakonski okvir i trenutno stanje u Hrvatskoj na području borbe protiv krivotvorenih lijekova.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije