Novosti i edukacije

Konferencija Europske agencije za lijekove (EMEA): Zakonodavstvo za lijekove - hrvatski put ka članstvu u EU

3. i 4. travnja 2007., Split

Više informacija o konferenciji Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency, EMEA) naziva Zakonodavstvo za lijekove - hrvatski put ka članstvu u EU (Pharmaceuticals Regulation Croatia's Road to EU Membership) koja će se održati u Splitu 2. i 3. travnja 2007. godine možete potražiti pod linkom:

www.emea.eu.int/htms/euenlargement/conferences/croatia/index.htm

Povratak