Novosti i edukacije

Predavanja, radionice i ostala događanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske organizira stručne skupove s ciljem informiranja i educiranja šire stručne javnosti o novostima u radu Agencije te europskim i hrvatskim propisima koji reguliraju područje lijekova i medicinskih proizvoda, a koji su temelj za osiguranje njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurne primjene.

Predavanja su namijenjena zdravstvenim djelatnicima, predstavnicima proizvođača lijekova i/ili medicinskih proizvoda, predstavnicima veleprodaje i maloprodaje lijekova i/ili medicinskih proizvoda te drugim zainteresiranim stranama kojima novosti iz navedenog područja mogu pomoći u radu.

Predavanja održavaju istaknuti stručnjaci iz nacionalnih regulatornih tijela, generičke i inovativne industrije te sveučilišta.

Najava skupa sadržava program, uvjete sudjelovanja i način prijave dok osvrt uz kratki opis događanja sadržava i sažetak ili prezentacije predavača, govore i fotografije sa skupa.

Uz ovdje navedene, seminare, treninge, tečajeve i radionice koji se provode na području lijekova u Europi možete pretraživati i putem internetskog portala On-course.eu, pokrenutog u sklopu Inicijative za inovativne lijekove (eng. Innovative Medicines Initiative, IMI). Tražilica je dostupna ovdje.

Osvrt na međunarodnu konferenciju „Communicating the Risk in Pharmacovigilance-Are We Going in the Right Direction?“

U Hotelu Kolovare u Zadru, 1. i 2. listopada ove godine, održana je dvodnevna međunarodna konferencija „Communicating the Risk in Pharmacovigilance-Are We Going in the Right Direction?“ koju su zajedno organizirali hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (ALMP) i Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD), pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Ovaj skup predstavlja peti stručni skup o farmakovigilanciji u organizaciji ALMP-a.

opširnije

Međunarodna konferencija "Communicating the Risk in Pharmacovigilance: Are We Going in the Right Direction?"

Hotel Kolovare, Zadar, 1. i 2. listopada 2009. godine

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Hrvatskog farmaceutskog društva u Hotelu Kolovare u Zadru, 1. i 2. listopada 2009. godine, održat će se međunarodna konferencija "Communicating the Risk in Pharmacovigilance: Are We Going in the Right Direction?".

Kome je konferencija namijenjena:
• Odgovornim osobama za farmakovigilanciju nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
• Stručnim suradnicima koji rade na poslovima praćenja sigurnosti lijeka i farmakovigilancije nositelja odobrenja
• Voditeljima i stručnim suradnicima za regulatorne i medicinske poslove nositelja odobrenja
• Predstavnicima regulatornih tijela

Službeni jezik:
• Službeni jezik konferencije je engleski (dio radionica koje će se održati u sklopu konferencije bit će na hrvatskom jeziku)

Predavači:
Predavači dolaze iz Centra za praćenje nuspojava Svjetske zdravstvene organizacije (UMC), nadležnih tijela zemalja članica EU, ALMP-a, zemalja u regiji te udruga farmaceutske industrije. Predavanja će se održati prvog konferencijskog dana, a drugog dana konferencije djelatnici ALMP-a i gosti iz EMEA-e će održati radionice o novostima iz farmakovigilancije (EudraVigilance, dostavljanje Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka i drugo).

opširnije

Osvrt na konferenciju „Usklađivanje s europskim zakonodavstvom za medicinske proizvode“

U Hotelu Medena u Segetu Donjem, 14. i 15. svibnja ove godine, održana je međunarodna konferencija „Usklađivanje s europskim zakonodavstvom za medicinske proizvode“ koja je okupila preko 160 sudionika iz Hrvatske te predavače iz Belgije, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Kanade, Slovenije, Švicarske i Europske komisije. Predavači su kao predstavnici regulatornih tijela, sveučilišta, prijavljenih tijela te udruga proizvođača medicinskih proizvoda prikazali zakonodavstvo medicinskih proizvoda te postupke odobravanja, označavanja i praćenja sigurnosti medicinskih proizvoda.

opširnije

Osvrt na međunarodni simpozij "Regionalna regulatorna mreža"

U organizaciji Kosovske agencije za lijekove (Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale, AKPM), Udruženja farmaceutske veleprodaje (Shoqata e Distributorëve të Produkteve Medicinale dhe Farmaceutike të Kosovës), Farmaceutskog udruženja Kosova te Odjela za farmaciju Medicinskog fakulteta, a pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Kosovo održan je u hotelu "Grand Hotel" 23. i 24. travnja 2009 u Prištini, Republika Kosovo međunarodni simpozij pod nazivom "Regionalna regulatorna mreža" (Regional Regulatory Network).

opširnije

Međunarodna konferencija "Usklađivanje s europskim zakonodavstvom za medicinske proizvode"

Hotel Medena kod Trogira, 14. i 15. svibnja 2009. godine

U organizaciji Veleposlanstva Republike Francuske, Hrvatskog farmaceutskog društva i Agencije za lijekove i medicinske proizvode u Segetu Donjem kod Trogira (Hotel Medena), 14. i 15. svibnja 2009. godine, održat će se međunarodna konferencija "Usklađivanje s europskim zakonodavstvom za medicinske proizvode"
("L’Harmonisation avec la législation européenne des dispositifs médicaux"). Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.


Kome je konferencija namijenjena:
• proizvođačima medicinskih proizvoda
• nositeljima upisa u očevidnik medicinskih proizvoda
• pravnim osobama koje obavljaju promet medicinskih proizvoda
• predstavnicima regulatornih tijela

Službeni jezici
• Službeni jezici konferencije su hrvatski i francuski, uz simultano prevođenje

opširnije

Osvrt na međunarodnu konferenciju "Networking in pharmaceutical sciences"

U GSK Istraživačkom centru Zagreb održana je međunarodna konferencija „Povezivanje u farmaceutskim znanostima“ („Networking in Pharmaceutical Sciences“). Konferencija je održana u zajedničkoj organizaciji Europske federacije za farmaceutske znanosti (EUFEPS) i Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD). Partneri u organizaciji bili su Agencija za lijekove i medicinske proizvode (ALMP) i Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova (CARPC). Konferencija se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

opširnije

Osvrt na međunarodnu konferenciju „EU regulatorna mreža – izazovi i mogućnosti za Hrvatsku“

U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, 13. i 14. studenog 2008. godine, održana je dvodnevna međunarodna konferencija „EU regulatorna mreža – Izazovi i mogućnosti za Hrvatsku“. Ova konferencija je održana u zajedničkoj organizaciji Europske agencije za lijekove (EMEA) i hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (ALMP). Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Ovom prigodom Agencija za lijekove i medicinske proizvode je obilježila petu godišnjicu svoga rada.

opširnije