Novosti i edukacije

Predavanja, radionice i ostala događanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske organizira stručne skupove s ciljem informiranja i educiranja šire stručne javnosti o novostima u radu Agencije te europskim i hrvatskim propisima koji reguliraju područje lijekova i medicinskih proizvoda, a koji su temelj za osiguranje njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurne primjene.

Predavanja su namijenjena zdravstvenim djelatnicima, predstavnicima proizvođača lijekova i/ili medicinskih proizvoda, predstavnicima veleprodaje i maloprodaje lijekova i/ili medicinskih proizvoda te drugim zainteresiranim stranama kojima novosti iz navedenog područja mogu pomoći u radu.

Predavanja održavaju istaknuti stručnjaci iz nacionalnih regulatornih tijela, generičke i inovativne industrije te sveučilišta.

Najava skupa sadržava program, uvjete sudjelovanja i način prijave dok osvrt uz kratki opis događanja sadržava i sažetak ili prezentacije predavača, govore i fotografije sa skupa.

Uz ovdje navedene, seminare, treninge, tečajeve i radionice koji se provode na području lijekova u Europi možete pretraživati i putem internetskog portala On-course.eu, pokrenutog u sklopu Inicijative za inovativne lijekove (eng. Innovative Medicines Initiative, IMI). Tražilica je dostupna ovdje.

Radionica: Osnove farmakovigilancije za nositelje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

27. listopada, 24. studenog i 16. prosinca 2010. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionice o osnovama farmakovigilancije za zaposlenike nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj koji rade na području farmakovigilancije, a temeljem Pravilnika o farmakovigilanciji (NN 125/09.) obvezni su proći takvu edukaciju.

Po zahtjevima članka 17. Pravilnika, radionica obuhvaća sljedeća područja:
- pojmovi u farmakovigilanciji,
- spontano i poticano prijavljivanje nuspojava,
- način prijava nuspojava, ocjena prijave nuspojave, izrade Sigurnosnog izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-a),
- izrade Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR),
- propisi na području farmakovigilancije (Republika Hrvatska, Europska unija).

opširnije

HALMED-Info-Dan i Radionica za QP u farmakovigilanciji -"Što nam je donio novi Pravilnik?"

15.-18. rujna 2010. godine

HALMED-Info-Dan održat će se 16. rujna 2010. godine, a Radionica za QP u farmakovigilanciji 17. i 18. rujna 2010. godine u sklopu 6. hrvatskog kongresa farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres se održava od 15. do 18. rujna 2010. godine u Opatiji, u Milenij Grand hotelu 4 opatijska cvijeta, u organizaciji Hrvatskog društva farmakologa (HDF), Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Tijekom stručnih predavanja u organizaciji HALMED-a, ravnatelj i pojedini stručnjaci HALMED-a prezentirat će djelatnosti koje su u nadležnosti HALMED-a. Predavanja su prigoda i za interaktivnu raspravu s djelatnicima HALMED-a.

opširnije

Eudravigilance radionica - Prijavljivanje sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku na području Europskog gospodarskog prostora

25.-27. kolovoza 2010. godine

Na incijativu Europske Agencije za lijekove (European Medicines Agency, EMA) te uz potporu Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), Udruga Drug Information Association (DIA) organizira Eudravigilance radionicu - Prijavljivanje sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku na području Europskog gospodarskog prostora (EEA), koja će se održati u Zagrebu od 25. do 27. kolovoza 2010. godine.

opširnije

2. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem

11.-14. ožujka 2010. godine

U Rovinju će se od 11. - 14. ožujka 2010. godine održati 2. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres će se održati u organizaciji Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog društva za biologijsku psihijatriju i psihofarmakoterapiju HLZ-a i Udruge za unaprjeđenje zdravlja "VJEVERICA", a pod pokroviteljstvom Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

opširnije

Radionice za rad i korištenje Medicinskog rječnika za regulatorne poslove (MedDRA) na području farmakovigilancije - MJESTA POPUNJENA

8. i 9. veljače 2010. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode u suradnji s MSSO-om (Maintenance and Support Services Organization for MedDRA) organizira u veljači 2010. godine dvije radionice za rad s Medicinskim rječnikom za regulatorne poslove (Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA).

Radionice su namijenjene zaposlenicima na području farmakovigilancije Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet i Naručitelja kliničkih ispitivanja.

Prva (1.) radionica "Coding with MedDRA" u kojoj će se dati osnove kodiranja u MedDRA-i održat će se 8. veljače 2010. godine (ponedjeljak).

Druga (2.) radionica "MedDRA Safety Data Analysis and SMQs" održat će se 9. veljače 2010. godine (utorak).

opširnije