Novosti i edukacije

Predavanja, radionice i ostala događanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske organizira stručne skupove s ciljem informiranja i educiranja šire stručne javnosti o novostima u radu Agencije te europskim i hrvatskim propisima koji reguliraju područje lijekova i medicinskih proizvoda, a koji su temelj za osiguranje njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurne primjene.

Predavanja su namijenjena zdravstvenim djelatnicima, predstavnicima proizvođača lijekova i/ili medicinskih proizvoda, predstavnicima veleprodaje i maloprodaje lijekova i/ili medicinskih proizvoda te drugim zainteresiranim stranama kojima novosti iz navedenog područja mogu pomoći u radu.

Predavanja održavaju istaknuti stručnjaci iz nacionalnih regulatornih tijela, generičke i inovativne industrije te sveučilišta.

Najava skupa sadržava program, uvjete sudjelovanja i način prijave dok osvrt uz kratki opis događanja sadržava i sažetak ili prezentacije predavača, govore i fotografije sa skupa.

Uz ovdje navedene, seminare, treninge, tečajeve i radionice koji se provode na području lijekova u Europi možete pretraživati i putem internetskog portala On-course.eu, pokrenutog u sklopu Inicijative za inovativne lijekove (eng. Innovative Medicines Initiative, IMI). Tražilica je dostupna ovdje.

Simpozij "Jedno zdravstvo - jedna znanost"

U Zagrebu će se 18. studenog 2017. godine u prostorima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati interdisciplinarni znanstveno-stručni simpozij "Jedno zdravstvo – jedna znanost" na temu antimikrobne rezistencije. Organizatori skupa su Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva i Hrvatsko farmaceutsko društvo.

opširnije

HALMED organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju, koja će se održati 11. prosinca 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), zdravstvenim radnicima, odgovornim osobama za farmakovigilanciju te predstavnicima udruga pacijenata, stručnih društava i regulatornih tijela za lijekove.

opširnije

EudraVigilance radionica – Novi EudraVigilance sustav i prijavljivanje Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku u ISO/ICH E2B(R3) formatu

U Zagrebu će se, od 9. do 11. listopada 2017. godine, održati EudraVigilance radionica o novom sustavu EudraVigilance i prijavljivanju Sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR) u elektroničkom obliku u novom ISO/ICH E2B(R3) formatu, u organizaciji udruge Drug Information Association (DIA) i Europske agencije za lijekove (EMA). Radionica će se održati u prostorijama Algebra centra Zagreb, na adresi Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice).

opširnije

Radionica o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet

U suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i predstavnicima farmaceutske industrije u Hrvatskoj, Medicademy – međunarodni edukacijski program koji je 2002. godine pokrenulo Dansko udruženje farmaceutske industrije (Lif) u suradnji sa Sveučilištem u Kopenhagenu i Danskom agencijom za lijekove – organizira radionicu o postupcima izmjena odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koja će se 4. i 5. svibnja 2017. godine održati u Zagrebu.

opširnije

HALMED organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira konferenciju o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda pod nazivom „Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode“, koja će se održati 13. i 14. ožujka 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Konferencija je namijenjena nositeljima upisa u očevidnik medicinskih proizvoda, proizvođačima medicinskih proizvoda, pravnim osobama koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i malo, zdravstvenim radnicima te predstavnicima udruga pacijenata i stručnih društava.

opširnije