Novosti i edukacije

Osvrt na Farmakopejske dane

23.-27. travnja 2007., Rijeka

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja od 23. do 27. travnja 2007. godine održana je međunarodna manifestacija naziva Farmakopejski dani koja je obuhvatila:
- Godišnji sastanak Nacionalnih tajništava zemalja potpisnica Konvencije o Europskoj farmakopeji Vijeća Europe, 23. i 24. travnja 2007.
- Simpozij o Hrvatskoj farmakopeji, 25. travnja 2007.
- Izložbe:
- Farmakopeje u Europi (Izložba Vijeća Europe i Hrvatski prinosi)
- Izložba slika Velimira Trnskog; "Na tragu ljekarništva potezom kista V. Trnskog".

Farmakopejski dani održani su pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a u organizaciji: Hrvatskog farmaceutskog društva, Udruženja farmaceuta Istre i Kvarnera HFD-a, Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, EDQM&Health Care, Vijeća Europe, Veleposlanstva Republike Francuske, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Povratak