Novosti i edukacije

HALMED-Info-Dan i Radionica za QP u farmakovigilanciji -"Što nam je donio novi Pravilnik?"

15.-18. rujna 2010. godine

HALMED-Info-Dan održat će se 16. rujna 2010. godine, a Radionica za QP u farmakovigilanciji 17. i 18. rujna 2010. godine u sklopu 6. hrvatskog kongresa farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres se održava od 15. do 18. rujna 2010. godine u Opatiji, u Milenij Grand hotelu 4 opatijska cvijeta, u organizaciji Hrvatskog društva farmakologa (HDF), Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Tijekom stručnih predavanja u organizaciji HALMED-a, ravnatelj i pojedini stručnjaci HALMED-a prezentirat će djelatnosti koje su u nadležnosti HALMED-a. Predavanja su prigoda i za interaktivnu raspravu s djelatnicima HALMED-a.

Program Stručnih predavanja u organizaciji HALMED-a

Četvrtak, 16. rujna 2010.
HALMED-Info-Dan

Predstavit će se rad HALMED-a od njenog osnivanja te će se govoriti i o različitim postupcima koji se provode tijekom odobravanja lijekova, provjeri kakvoće lijekova, cjepiva, derivata krvi i krvne plazme, informiranju o lijekovima, međunarodnoj suradnji, potrošnji lijekova te o radu pojedinih stručnih tijela koji djeluju u sklopu HALMED-a.

Preliminarni program HALMED-Info-Dana možete pogledati ovdje.

Petak, 17. rujna i subota 18. rujna 2010.
Radionica za QP u farmakovigilanciji - "Što nam je donio novi Pravilnik?"

Koja je uloga odgovornih osoba s područja farmakovigilancije, kako sustav praćenja sigurnosti lijekova funkcionira te promjene koje su nastale donošenjem novog Pravilnika s područja farmakovigilancije predstavit će djelatnici HALMED-a.

Program radionice možete pogledati ovdje.

Način prijave

Stručnim predavanjima u organizaciji HALMED-a moguće je prisustvovati jedino uz prijavu za sudjelovanje na 6. hrvatskom kongresu farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem.
Način i uvjeti prijave za navedeni Kongres bit će dostupni na službenim stranicama Kongresa:
http://hdf-pharma.mef.hr/

Informacije vezano za HALMED-Info-Dan i Radionicu za QP u farmakovigilanciji:
dr. sc. Anita Filipović Sučić, mr. pharm.
Agencija za lijekove i medicinske proizvode 4, 10 000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4884 103; Fax: +385 (0)1 4884 110
e-mail: anita.filipovic@halmed.hr

Organizator zadržava pravo promjene programa.

Povratak