Novosti i edukacije

Radionica o ulozi zdravstvenog radnika u praćenju nuspojava lijekova

20. svibnja 2010. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionice iz područja farmakovigilancije za zdravstvene radnike.

Na ovim radionicama liječnici, ljekarnici, stomatolozi, medicinske sestre i farmaceutski tehničari se educiraju o osnovama prijavljivanja nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda, o ustroju sustava farmakovigilancije u Hrvatskoj i u svijetu te se prikazuju najnovija saznanja o nuspojavama lijekova i medicinskih proizvoda uz praktičnu vježbu prijavljivanja nuspojava (spontane prijave i klinička ispitivanja).

Radionica o ulozi zdravstvenog radnika u praćenju nuspojava lijekova i farmakovigilancijskom sustavu u Republici Hrvatskoj održat će se 20. svibnja 2010. godine.

Radionica se održava u prostorijama Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, s početkom u 15 sati (trajanje oko 4 sata). Broj polaznika po grupama ograničen je na 20.

Način prijave

Za prijavu molimo koristiti Obrazac za prijavu (.doc); (.pdf)

Za informacije vezano za radionicu možete kontaktirati:
Gosp. Armana Rajha
tel: (01) 4884 331; fax: (01) 4884 110;
e-mail: armano.rajh@almp.hr

Kotizacija
Kotizacija za radionicu iznosi 500 kn + PDV, a uključuje pisani materijal, stanku za kavu i potvrdnicu o sudjelovanju.

Uplata kotizacije
Kotizacija se uplaćuje po prijavi virmanski na žiro račun Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) broj: 2340009-1110133093, u pozivu na broj odobrenja upisati OIB ili MBG, u rubriku opisa plaćanja "Radionica farmakovigilancija" - ime i prezime sudionika.
Kopiju uplate treba poslati u Agenciji najkasnije 2 dana prije održavanja radionice. Ukoliko
plaćate unutar dva dana prije održavanja radionice obvezno je predočiti original uplatnice prilikom dolaska na radionicu.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska prijavljeni sudionik treba obavijestiti Agenciju (gospodina Armana Rajha), najkasnije 2 dana prije održavanja radionice.

Hrvatska liječnička komora boduje polaznike radionice s 4 boda.
Hrvatska ljekarniča komora boduje polaznike radionice s 3 boda.
Hrvatska komora medicinskih sestara boduje polaznike radionice sa 6 boda.

Povratak