Novosti i edukacije

Edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda"

Zagreb, 25. listopada 2012. godine

U zajedničkoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Hrvatske liječničke komore (HLK) u Zagrebu će se u četvrtak, 25. listopada 2012. godine održati edukacijski tečaj "Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda". Tečaj, koji je prvenstveno namijenjen zdravstvenim radnicima, održat će se u prostorijama HALMED-a, Ksaverska cesta 4, u poslijepodnevnim satima (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati).

Teme

1. HALMED - nacionalno regulatorno tijelo
2. Uvod u vigilanciju medicinskih proizvoda
- medicinski proizvodi općenito: definicija, razvrstavanje, stavljanje u promet, očevidnik medicinskih proizvoda
- sigurnost medicinskih proizvoda
- regulatorni okvir i pojmovi
- ciljevi vigilancije
- sudionici u sustavu
- štetni događaj: definicija i kriteriji za prijavljivanje
- vremenski okviri za prijavljivanje
- iznimke od pravila
- pogreške korisnika
- sigurnosno korektivne radnje: pojam i vrste
- sigurnosne obavijesti: pojam, elementi, distribucija
3. Primjeri štetnih događaja
- prikaz više od 50 štetnih događaja i njihovih ocjena prema kriterijima za prijavljivanje - interaktivno sudjelovanje sudionika
4. Praktična vježba
- popunjavanje obrasca za prijavu štetnog događaja

Voditelj tečaja

Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem., HALMED

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da ispunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na tečaju dostavite najkasnije do 22. listopada 2012. godine elektroničkom poštom dr. Karmeli Kopčić na adresu karmela.kopcic@halmed.hr ili dr. Žarku Meštroviću na adresu zarko.mestrovic@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110.

Obrazac prijave

Obrazac prijave dostupan je ovdje: .doc; .pdf

Broj mjesta na tečaju je ograničen (20) stoga molimo što raniju prijavu.

Kotizacija

Kotizacija za edukacijski tečaj za zdravstvene radnike iznosi 500,00 kn + PDV = 625,00 kn, a za sve ostale 800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn.

Uplata kotizacije

Nakon prijave, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen poštom/telefaksom na kontakte naznačene u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti predračun za plaćanje kotizacije).

Molimo Vas da kopiju uplatnice najkasnije do 24. listopada 2012. godine dostavite dr. Žarku Meštroviću elektroničkom poštom na adresu zarko.mestrovic@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110, uz napomenu 'Za Odsjek za medicinske proizvode'.

Otkazni rok

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba obavijestiti dr. Karmelu Kopčić na 01/4884 114 ili dr. Žarka Meštrovića na 01/4884 339 najkasnije do 24. listopada 2012. godine.

Bodovanje

Organizator će zatražiti od Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore zdravstvenih radnika bodovanje prisustvovanja radionici sukladno pravilnicima navedenih komora.

Na vrh stranicePovratak