Novosti i edukacije

Konferencija "Inovativna zdravstvena inicijativa"

Rovinj, 12.–14. listopada 2012. godine

U Rovinju će se od 12. do 14. listopada 2012. godine održati konferencija pod nazivom "Inovativna zdravstvena inicijativa", u organizaciji Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova (CARPC).

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na navedenoj konferenciji sudjeluje kao suorganizator predkonferencijske radionice za novinare pod nazivom "Novi horizonti u farmaceutskoj regulativi".

Radionica će se održati 12. listopada 2012. godine te će obuhvatiti sljedeće aspekte regulacije lijekova:
- davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet
- klinička ispitivanja
- farmakovigilancija
- Pre-accessioin Product Information Linguistic Review Process (PALC III).

Detaljnu najavu konferencije Inovativna zdravstvena inicijativa možete pogledati ovdje.

Povratak