Novosti i edukacije

Konferencija o prijavljivanju nuspojava od strane pacijenata: Current perspectives and future possibilities

Leiden, Nizozemska, 23. i 24. travnja 2015. godine

Nizozemski centar za farmakovigilanciju Lareb, suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za edukaciju i prijavljivanje nuspojava od strane pacijenata organizira konferenciju o prijavljivanju nuspojava od strane pacijenata pod nazivom Current perspectives and future possibilities.
Konferencija uključuje sljedeće teme: uloga pacijenata u farmakovigilanciji, dodana vrijednost prijava pacijenata u farmakovigilanciji te održavanje, razvoj i promicanje sustava prijavljivanja nuspojava od strane pacijenata.

Detaljne informacije o radionici, programu i prijavi dostupne su ovdje.

Povratak