Novosti i edukacije

Međunarodna regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU"

11. i 12. studenog 2014. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira međunarodnu regulatornu i farmakovigilancijsku konferenciju pod nazivom "Hrvatski trag u EU", koja će se održati 11. i 12. studenog 2014. godine u Hotelu Ivan, Solaris, u Šibeniku. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik, uz osiguran prijevod s hrvatskog na engleski jezik.

Datum i mjesto održavanja: 11. i 12. studenog 2014. godine, Hotel Ivan, Solaris, Šibenik

Program konferencije dostupan je ovdje.

Konferencija je namijenjena nositeljima odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj (osobito zaposlenima u regulatornim poslovima i farmakovigilanciji), farmaceutima, zdravstvenim radnicima (ljekarnicima, liječnicima opće prakse, internistima, kliničkim farmakolozima, liječnicima drugih specijalizacija i dr.), udrugama pacijenata te regulatornim tijelima za lijekove.

Po završetku programa bit će održan postkonferencijski skup zatvorenog karaktera namijenjen predstavnicima regulatornih tijela iz zemalja u regiji.

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje na skupu dostavite najkasnije do 30. listopada 2014. godine na adresu elektroničke pošte solaris@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 119.

Obrazac prijave (.doc); (.pdf)

Broj mjesta na skupu je ograničen pa molimo što raniju prijavu.

Kotizacija:

• nositelji odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet: 1800,00 kn + PDV = 2250,00 kn
• regulatorna tijela: 1050,00 kn + PDV = 1312,50 kn
• zdravstveni radnici, sveučilišni djelatnici i studenti: 900,00 kn + PDV = 1125,00 kn
Kotizacija uključuje radne ručkove, stanke za kavu, konferencijsku večeru i konferencijske materijale.

Uplata kotizacije

Nakon prijave, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem ponude koja će sudioniku biti dostavljena poštom/telefaksom na kontakte naznačene u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti ponudu za plaćanje kotizacije).

Molimo Vas da kopiju uplatnice najkasnije do 31. listopada 2014. godine dostavite na adresu elektroničke pošte solaris@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 119.

Otkazni rok

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba poslati obavijest na adresu solaris@halmed.hr najkasnije do 31. listopada 2014. godine.

Odustajanje od sudjelovanja

U slučaju odustajanja ili nedolaska na skup, primijenit će se sljedeća ljestvica obračuna troškova storniranja:
• do 31. listopada 2014. godine kotizacija se u potpunosti vraća
• od 1. studenog do 10. studenog 2014. godine organizator zadržava 30 posto kotizacije
• od 11. studenog 2014. godine, odnosno u slučaju nedolaska na skup, organizator zadržava 100 posto kotizacije

Bodovanje skupa

Hrvatska liječnička komora vrednovala je sudjelovanje na skupu s 10 bodova, a održavanje predavanja na skupu s 20 bodova, dok je Hrvatska ljekarnička komora vrednovala sudjelovanje na skupu s 2,5 bodova, a održavanje predavanja s dodatnih 1,5 bodova.

Organizator ne preuzima odgovornost za slučaj pretrpljenih ozljeda, gubitaka ili moguće štete za sudionike.

Organizator zadržava pravo izmjene programa. Hvala na razumijevanju.

Na vrh stranicePovratak