Novosti i edukacije

Osvrt na radionicu "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi"

Zagreb, 20. i 21. studenog 2014. godine

U organizaciji Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu je 20. i 21. studenog 2014. godine održana radionica "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi". Na radionici je sudjelovalo gotovo stotinu predstavnika nacionalnih i europskih regulatornih tijela za lijekove, zdravstvenih radnika, udruga pacijenata i farmaceutske industrije iz čak 19 zemalja koji su uključeni u klasifikaciju lijekova prema načinu njihova izdavanja.

Tijekom svečanog otvaranja radionice, sudionike su pozdravile dr. Susanne Keitel, ravnateljica EDQM-a i dr. sc. Viola Macolić Šarinić, dr. med., spec., ravnateljica HALMED-a i predsjednica Povjerenstva stručnjaka za klasifikaciju lijekova vezano uz njihovo izdavanje (CD-P-PH/PHO) pri EDQM-u.

Klasifikacija lijekova prema receptnom odnosno bezreceptnom statusu izdavanja ima velik utjecaj na sigurnost pacijenata, dostupnost lijekova te na racionalno upravljanje troškovima zdravstvene zaštite. Odluku o statusu propisivanja i uvjetima vezanim uz načine izdavanja lijekova donose nacionalna regulatorna tijela. Budući da se uvjeti izdavanja lijekova znatno razlikuju u europskim zemljama, trenutno se na europskoj razini provodi usklađivanje navedenih uvjeta.

Cilj radionice bio je omogućiti sudionicima da prošire svoja znanja i upoznaju se s djelovanjem Povjerenstva stručnjaka za klasifikaciju lijekova vezano uz njihovo izdavanje (CD-P-PH/PHO), koje nadležnim tijelima zemalja članica Europske farmakopeje izdaje godišnje preporuke za klasifikaciju lijekova i uspostavljanje dobre klasifikacijske prakse, te prikupiti povratne informacije od svih interesnih skupina, uključujući udruge pacijenata. Program rada povjerenstva CD-P-PH/PHO-a, kojim koordinira EDQM, temelji se na Rezoluciji Vijeća Europe ResAP (2007)1 o klasifikaciji lijekova vezano uz njihovo izdavanje.

Prvi dio radionice bio je usmjeren na podizanje svijesti, educiranje i zdravstvenu pismenost pacijenata o sigurnoj i primjerenoj primjeni bezreceptnih lijekova. U ovom dijelu, Zaide Frias iz Europske agencije za lijekove (EMA) iznijela je regulatorni pristup ovom području, a Gerald Dziekan iz Svjetske udruge industrije proizvoda za samoliječenje (WSMI) prikazao je stav farmaceutske industrije. Miroslav Hanževački iz Doma zdravlja Zagreb - Zapad govorio je u ime zdravstvenih radnika, dok je Tihana Kreso iz Hrvatskog saveza za rijetke bolesti iznijela stav pacijenata. Potom su održane rasprave o regulatornoj, znanstvenoj/industrijskoj i društvenoj dimenziji ove tematike.

Drugi dio radionice bio je posvećen prodaji lijekova na daljinu i novim načinima distribucije lijekova. U ovom dijelu, pravni okvir predstavili su Escribano Romero iz Španjolske agencije za lijekove i medicinske proizvode (AEMPS) i predstavnik Talijanske agencije za lijekove (AIFA) Marcello Chiavoni koji se posebno osvrnuo na krivotvorene lijekove. Klaus Gritschneder iz Europskog udruženja ljekarni na daljinu (EAMSP) održao predavanje o naručivanju lijekova poštom te prekograničnoj i internetskoj prodaji lijekova, a stav pacijenata iznijela je Joanna Groves iz Međunarodnog saveza udruženja pacijenata (IAPO). Nakon toga održane su tematske rasprave s aspekta zakonske, regulatorne i društvene dimenzije.

U trećem dijelu radionice govorilo se o mogućnosti regulacije načina izdavanja bezreceptnih lijekova u načine izdavanja "u ljekarni" i "u općoj prodaji". Regulatorni stav prikazala je Amanda Williams iz Britanske agencije za lijekove (MHRA), stav farmaceutske industrije predstavio je Hubertus Cranz iz Udruženja europske industrije proizvoda za samoliječenje (AESGP), a u ime zdravstvenih radnika govorio je John Chave iz Farmaceutske grupacije EU (PGEU). Pacijente je predstavljao Ivica Belina iz Koordinacije udruga u zdravstvu (KUZ), dok je sa stajališta distributera predavanje održala predstavnica Europskog udruženja veleprodaja lijekova (GIRP) Monika Derecque-Pois. Uslijedile su rasprave na ovu temu s regulatornog, industrijskog i društvenog aspekta.

Radionicom su sve interesne skupine na ovome području pokazale spremnost za zajedničko djelovanje u svrhu ujednačavanja klasifikacije bezreceptnih lijekova te promicanja sigurnih i dostupnih lijekova za europske pacijente.
Osvrt Hrvatskog farmaceutskog društva na radionicu "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi" možete pronaći ovdje, a izvještaj o održanoj radionici dostupan je ovdje.

Fotogalerija

Osvrt na radionicu
Na vrh stranicePovratak