Novosti i edukacije

Radionica „Uloga primarne zdravstvene zaštite u palijativnoj skrbi za gerijatrijskog bolesnika“

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba organizira Gerontološku stvaraonicu pod nazivom "Uloga primarne zdravstvene zaštite u palijativnoj skrbi za gerijatrijskog bolesnika". Navedena radionica održat će se u utorak, 22. ožujka 2016. godine s početkom u 13 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", na adresi Mirogojska 16, Zagreb. Radionicu će voditi Matija Rimac, dr. med., MAS palijativne skrbi.

Više informacija dostupno je ovdje.

Povratak