Novosti i edukacije

Edukacijski tečaj "Promet medicinskim proizvodima"

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) organizira edukacijski tečaj "Promet i dobra praksa u prometu medicinskih proizvoda". Tečaj će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ksaverska cesta 4, a točan datum održavanja odredit će se kad se skupi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (predviđeno trajanje oko 6 školskih sati). Tečaj je prvenstveno namijenjen veleprodajama medicinskih proizvoda te ovlaštenim zastupnicima proizvođača iz trećih zemalja.

Teme
1. Uvod - Zakon o medicinskim proizvodima (NN, br. 76/13.) u kontekstu EU regulatornog okvira
2. Stavljanje u promet medicinskog proizvoda
- medicinski proizvodi općenito: definicija, razvrstavanje, osnovni zahtjevi
- sudionici u sustavu
- očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda - postupak i dokumentacija
- očevidnik medicinskih proizvoda - postupak i dokumentacija
- obavijesti o stavljanju u promet medicinskog proizvoda - postupak upisa i dokumentacija
- praktična vježba: popunjavanje obrazaca OČ-PR, OČ-MEDPRO-I, MEDPRO-II/III
3. Dobra praksa u prometu na veliko medicinskih proizvoda
- novosti u zakonskim i podzakonskim propisima
- očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda - postupak upisa i dokumentacija
- dobra praksa u prometu na veliko medicinskim proizvodima
- pisanje standardnih operativnih postupaka - osnovni principi
- praktična vježba - popunjavanje obrasca OČ-VELE, pisanje SOP-a

Voditelj tečaja
Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem., HALMED

Prijava za sudjelovanje
Molimo Vas da ispunjeni obrazac prijave za sudjelovanje na tečaju dostavite elektroničkom poštom dr. Žarku Meštroviću na adresu zarko.mestrovic@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110.

Obrazac prijave
Obrazac prijave dostupan je ovdje: .doc; .pdf
Broj mjesta na tečaju je ograničen (15) stoga molimo što raniju prijavu.

Kotizacija
Kotizacija za edukacijski tečaj za zdravstvene radnike, sveučilišne djelatnike i studente iznosi 500,00 kn + PDV = 625,00 kn, za regulatorna tijela 600,00 kn + PDV = 750,00 kn, a za nositelje odobrenja i ostale 1000,00 kn + PDV = 1.250,00 kn.

Uplata kotizacije
Nakon prijave, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen poštom/telefaksom na kontakte naznačene u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti predračun za plaćanje kotizacije).
Kopiju uplatnice najkasnije potrebno je dostaviti dr. Žarku Meštroviću elektroničkom poštom na adresu zarko.mestrovic@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110, uz napomenu 'Za Odsjek za medicinske proizvode'.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba obavijestiti dr. Žarka Meštrovića na 01/4884 339.

Na vrh stranicePovratak