O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 2. veljače 2024. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za potrošnju i cijene lijekova u Odsjeku za potrošnju i cijene lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • prikupljanje i obrada podataka o potrošnji lijekova za pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na veliko ili promet na malo lijekovima,

 • stručni poslovi pripreme podataka o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj,

 • priprema komparativnog izvješća o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj tijekom višegodišnjeg razdoblja,

 • stručni poslovi u postupcima određivanja najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko,

 • stručni poslovi u postupku godišnjeg izračuna cijene lijeka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. veljače 2024. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za potrošnju i cijene lijekova".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za potrošnju i cijene lijekova u Odsjeku za potrošnju i cijene lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 24. siječnja 2024. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u organiziranju i održavanju promocija, stručnih skupova i predavanja u organizaciji Agencije,
 • priprema podataka za objavu u službenim glasilima i stručnim časopisima,
 • priprema podataka na hrvatskom i engleskom jeziku za objavu na web stranici Agencije, u internim glasilima i javnim publikacijama Agencije,
 • priprema odgovora na upite interesnih skupina Agencije,
 • priprema informativnih sadržaja o aktivnostima Agencije,
 • praćenje i analiza objave o radu Agencije u sredstvima javnog informiranja,
 • priprema "press-clippinga" za interne potrebe Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 2. veljače 2024. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 12. prosinca 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za dostupnost lijekova u Odsjeku za dostupnost lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • praćenje opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima te poduzimanje mjera u slučaju nestašice,

 • izdavanje suglasnosti za unos/uvoz lijekova,

 • prikupljanje podataka o stavljanju lijekova u promet, te osiguravanje sustava praćenja i izvještavanja o nestašicama lijekova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 27. prosinca 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za dostupnost lijekova".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za dostupnost lijekova u Odsjeku za dostupnost lijekova u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 12. prosinca 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave iz kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet te sudjelovanje u postupku detekcije signala,

 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupaka izmjena i obnova odobrenja za stavljanje lijekova u promet.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 27. prosinca 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.

Na vrh stranice