O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 12. lipnja 2024. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij pravne struke,

 • znanje engleskog jezika,

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave, sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga općih akata, akata u upravnom postupku, izrađivanje ugovora o radu i odluka iz radnih odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. lipnja 2024. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove".


Na portalu MojPosao.net dana 12. lipnja 2024. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik za pravne poslove I stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij pravne struke,

 • 3 godina radnog iskustva u struci,

 • znanje engleskog jezika,

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • priprema i provođenje postupaka javne nabave, sudjelovanje u pripremi nacrta rješenja, zaključaka i drugih akata u upravnom postupku, obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem, izrađivanje ugovora o radu i prijedloga odluka u vezi s pravima, obvezama i odgovornostima iz radnih odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. lipnja 2024. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove I stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove".


Na portalu MojPosao.net dana 15. travnja 2024. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni savjetnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 8 godina ili radno iskustvo od najmanje 6 godina u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave iz kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet te sudjelovanje u postupku detekcije signala
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije o sigurnosti primjene lijeka u nacionalnim i europskim postupcima

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 23. travnja 2024. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni savjetnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog savjetnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na vrh stranice