O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 30. studenog 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni/a savjetnik/ica za ocjenu dokumentacije o lijeku u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti

 • radno iskustvo u struci od najmanje 15 godina

 • organizacijske sposobnosti

 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o kakvoći lijeka

 • izrada izvješća o ocjeni dokumentacije o kakvoći lijeka

 • provođenje edukacije ocjenitelja dokumentacije

 • davanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 8. prosinca 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni savjetnik za ocjenu dokumentacije o lijeku".


Na portalu MojPosao.net dana 15. studenog 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • položen državni ispit II. razine (obveza polaganja državnog ispita u roku od 2 godine od zasnivanja radnog odnosa),
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te veterinarsko medicinskih proizvoda u trećim zemljama,

 • nadzor nad prometom veterinarsko-medicinskim proizvodima na veliko,

 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,

 • vođenje postupaka za davanje proizvodne dozvole za lijekove,

 • vođenje postupaka za davanje odobrenja za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda,

 • sudjelovanje u postupcima vezanim uz praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka,

 • sudjelovanje u poslovima ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,

 • stručni i upravni poslovi vezani uz davanje dozvole za promet na veliko lijekovima ili na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 23. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektor dobre proizvođačke prakse".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 4. studenog 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik-specijalist za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • regulatorni poslovi u postupcima davanja, obnove i izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet, komunikacija s podnositeljima zahtjeva i vođenje evidencije u odgovarajućim bazama podataka

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 12. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za validaciju zahtjeva".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijaliste za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 28. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Farmakovigilancijski inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • položen državni ispit II razine (obveza polaganja državnog ispita u roku od 2 godine od zasnivanja radnog odnosa),
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta sustava farmakovigilancije,

 • sudjelovanje u izradi propisa za područje farmakovigilancije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto farmakovigilancijski inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto farmakovigilancijskog inspektora u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 28. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Informatički referent I stupnja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS tehničkog ili društvenog smjera,

 • poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

 • održavanje računalne i mrežne opreme, instalacija operativnih sustava i aplikacija na računalima, komunikaciju prema vanjskim izvođačima te pružanje stručne korisničke pomoći internim i vanjskim korisnicima informatičkog sustava na prvoj razini sustava

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto informatički referent I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto informatičkog referenta I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 28. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,

 • znanje engleskog jezika,

 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

Opis poslova:

 • analiza poslovnih procesa, vođenje razvoja poslovnih programskih rješenja, komunikacija s vanjskim izvođačima, testiranje novih ili nadograđenih programskih rješenja, pomoć korisnicima u radu te izrada dokumentacije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za programska rješenja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 28. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni savjetnik-specijalist II u Uredu za farmakopeju u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,

 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina, od čega najmanje 5 godina na poslovima iz djelokruga rada Ureda ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci od čega najmanje 5 godina na poslovima iz djelokruga rada Ureda te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu,

 • znanje engleskog jezika u pismu i govoru,

 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjeluje u izdavanju Hrvatske farmakopeje te usklađuje Hrvatsku farmakopeju sa zahtjevima Europske farmakopeje,

 • sudjeluje u poslovima međunarodne suradnje u području Europske farmakopeje, ostalih nacionalnih farmakopeja i Hrvatske farmakopeje,

 • sudjeluje u izradi hrvatskog farmakopejskog nazivlja,

 • provodi specifična ispitivanja u svrhu izrade nacionalnih monografija.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 5. studenog 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik-specijalist II u Uredu za farmakopeju u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL".


Na portalu MojPosao.net dana 5. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik-specijalist u OMCL-u u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • provođenje postupaka provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda te medicinskog proizvoda
 • provođenje mjera osiguranja kakvoće temeljenih na međunarodnoj normi ISO/EN/HR 17025
 • sudjelovanje u poslovima međunarodne suradnje na području provjere kakvoće lijekova

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19. listopada 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist u OMCL-u".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijaliste u OMCL-u u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 5. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica
 • izrada izvješća o ocjeni kliničke dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • davanje znanstvenih savjeta iz područja djelatnosti Agencije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19. listopada 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka ".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 5. listopada 2022. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za znanstveni savjet u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u izradi izvješća za znanstveni savjet koje HALMED ocjenjuje za Europsku Agenciju za lijekove dok je lijek još u razvoju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19. listopada 2022. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za znanstveni savjet".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za znanstveni savjet u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova dostupne su ovdje.

Na vrh stranice