O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 27. ožujka 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik za upravljanje dokumentacijom I stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij društvenih ili humanističkih znanosti
 • 3 godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Poželjno radno iskustvo na poslovima arhivista.

Opis poslova:

 • poslovi obrade, opisa, korištenja i zaštite dokumentarnog i arhivskog gradiva Agencije
 • poslovi izlučivanja dokumentarnog gradiva Agencije
 • poslovi odabira i predaje arhivskog gradiva Agencije arhivima
 • poslovi digitalizacije dokumentacije Agencije
 • izrađivanje stručnih prijedloga iz područja uredskog i elektroničkog poslovanja
 • vođenje propisanih evidencija, knjiga i registara
 • sudjelovanje u projektima iz djelokruga rada Odsjeka
 • vođenje informacijskih sustava iz djelokruga rada Odsjeka

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 11. travnja 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje dokumentacijom I stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 27. ožujka 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Administrativni referent za upravljanje dokumentacijom II stupnja u Odsjeku za pravne poslove i upravljanje dokumentacijom u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • SSS iz područja biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti
 • 5 godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Poželjno radno iskustvo na poslovima pisarnice i pismohrane.

Opis poslova:

 • prikupljanje sređivanje, evidentiranje, tehnička kontrola i obrada podataka
 • prijem stranaka
 • osnivanje predmeta, evidentiranje i pohrana dokumentacije, otprema i arhiviranje akata
 • provjere podataka o podnositeljima zahtjeva i predmetima
 • zaprimanje, evidentiranje i nadzor odlaganja uzoraka i standarda
 • pružanje informacija zaposlenicima Agencije o zaprimljenim predmetima

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 11. travnja 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto administrativni referent za upravljanje dokumentacijom II stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 7. veljače 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik-specijalist za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka
 • izrada izvješća o ocjeni kliničke dokumentacije o lijeku
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku
 • izrada popisa međusobno zamjenjivih lijekova
 • davanje znanstvenih savjeta iz područja djelatnosti Agencije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 21. veljače 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupne su ovdje.

Na vrh stranice