O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 2. srpnja 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ica-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine.

Opis poslova:

 • ocjena prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet
 • provođenje detekcije signala
 • ocjena dokumentacije u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet
 • ocjena dokumentacije u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. srpnja 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.

Na vrh stranice