Promet, proizvodnja i inspekcija

Nadogradnje aplikacije za unos podataka

Na ovoj stranici nalazi se nadogradnja za lokalnu aplikaciju Farmakoekonomika.

crta

Datum objave: 02.02.2012.

Agencija za lijekove izdala je nadogradnju aplikacije Farmakoekonomika.

Ovom nadogradnjom nadopunjen je šifrarnik lijekova lokalne aplikacije Farmakoekonomika te je omogućena izrada izvješća o potrošnji lijekova za 2011. godinu putem lokalne aplikacije.

Nadogradnja se pokreće nakon što je na računalo već instalirana aplikacija Farmakoekonomika. Pritiskom na dolje navedeni link pokrenut će se preuzimanje datoteke ekos1200_2011.exe na Vaše računalo.

Datoteka ekos1200_2011.exe pokreće se dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Nakon toga slijedite upute na ekranu i nadogradnja za aplikaciju Farmakoekonomika bit će instalirana na Vaše računalo. Aplikacija se pokreće dvostrukim klikom lijeve tipke miša na ikonu Farmakoekonomika na radnoj površini.

Nadogradnja za lokalnu aplikaciju Farmakoekonomika - preuzimanje datoteke.

crta

Datum objave: 31.01.2011.

Agencija za lijekove izdala je nadogradnju aplikacije Farmakoekonomika.

Ovom nadogradnjom nadopunjen je šifrarnik lijekova lokalne aplikacije Farmakoekonomika te je omogućena izrada izvješća o potrošnji lijekova za 2010. godinu putem lokalne aplikacije.

Nadogradnja se pokreće nakon što je na računalo već instalirana aplikacija Farmakoekonomika. Pritiskom na dolje navedeni link pokrenut će se preuzimanje datoteke ekos1102e_2010.exe na Vaše računalo.

Datoteka ekos1102e_2010.exe pokreće se dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Nakon toga slijedite upute na ekranu i nadogradnja za aplikaciju Farmakoekonomika bit će instalirana na Vaše računalo. Aplikacija se pokreće dvostrukim klikom lijeve tipke miša na ikonu Farmakoekonomika na radnoj površini.

Nadogradnja za lokalnu aplikaciju Farmakoekonomika - preuzimanje datoteke.

crta

Datum objave: 03.02.2010.

Agencija za lijekove izdala je nadogradnju aplikacije Farmakoekonomika.

Ovom nadogradnjom nadopunjen je šifrarnik lijekova lokalne aplikacije Farmakoekonomika te je omogućena izrada izvješća o potrošnji lijekova za 2009. godinu putem lokalne aplikacije.

Nadogradnja se pokreće nakon što je na računalo već instalirana aplikacija Farmakoekonomika. Pritiskom na dolje navedeni link pokrenut će se preuzimanje datoteke ekos1102e_2009.exe na Vaše računalo.

Datoteka ekos1102e_2009.exe pokreće se dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Nakon toga slijedite upute na ekranu i nadogradnja za aplikaciju Farmakoekonomika bit će instalirana na Vaše računalo. Aplikacija se pokreće dvostrukim klikom lijeve tipke miša na ikonu Farmakoekonomika na radnoj površini.

Nadogradnja za lokalnu aplikaciju Farmakoekonomika - preuzimanje datoteke.

crta

Datum objave: 27.02.2009.

Agencija za lijekove izdala je nadogradnju aplikacije Farmakoekonomika.

Ovom nadogradnjom nadopunjen je šifrarnik lijekova lokalne aplikacije Farmakoekonomika te je omogućena izrada izvješća o potrošnji lijekova za 2008. godinu putem lokalne aplikacije.

Nadogradnja se pokreće nakon što je na računalo već instalirana aplikacija Farmakoekonomika. Pritiskom na dolje navedeni link pokrenut će se preuzimanje datoteke ekos1102d.exe na Vaše računalo.

Datoteka ekos1102d.exe pokrene se dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Nakon toga slijedite upute na ekranu i nadogradnja za aplikaciju Farmakoekonomika bit će instalirana na Vaše računalo. Aplikacija se pokreće dvostrukim klikom lijeve tipke miša na ikonu Farmakoekonomika na radnoj površini.

Nadogradnja za lokalnu aplikaciju Farmakoekonomika - preuzimanje datoteke.

crta

Datum objave: 22.07.2008.

Agencija za lijekove izdala je novu verziju nadogradnje aplikacije Farmakoekonomika.

Promjene u odnosu na prethodnu verziju:

  • dorađeno je generiranje primjera xml datoteke
  • dorađen je izračun u potrošnji -> Broj u pakiranju * Broj prodanih kutija
  • provjera izračuna iznosa (ukupne vrijednosti) prodanih kutija u odnosu na komade/cijenu kutije je isključena jer se često javljaju (zanemarive) razlike u decimalama

Posebne napomene:

  • u polje veleprodajna cijena je potrebno upisati cijenu koja je važila na kraju kalendarske godine za koju se radi potrošnja

crta

Datum objave: 18.07.2008.

Nadogradnja se pokreće nakon što je na računalo već instalirana aplikacija Farmakoekonomika. Pritiskom na dolje navedeni link pokrenut će se preuzimanje datoteke ekos1102.zip na Vaše računalo.

Unutar zip datoteke nalazi se datoteka setup.exe koja se pokrene dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Nakon toga slijedite upute na ekranu i nadogradnja za aplikaciju Farmakoekonomika bit će instalirana na Vaše računalo. Aplikacija se pokreće dvostrukim klikom lijeve tipke miša na ikonu Farmakoekonomika na radnoj površini.

Na vrh stranice