O HALMED-u

Planovi savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2023. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Planom savjetovanja nije bilo planirano donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2022. godini.

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Trenutačno otvoreni postupci savjetovanja s javnošću za 2022. godinu dostupni su ovdje.

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2021. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2020. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Planom savjetovanja nije bilo planirano donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2019. godini.

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2018. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2017. godini.