Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj obustavi prodaje i primjene određenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva

12.12.2011.

Tvrtka Pliva Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja lijeka Oxaliplatin Pliva, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o privremenoj obustavi prodaje i primjene serije lijeka 10C10QJ Oxaliplatin Pliva 50 mg/10 mL koncentrat za otopinu za infuziju i serija 10J12PG, 11A18UD, 11A20NM lijeka Oxaliplatin Pliva 100 mg/20 mL koncentrat za otopinu za infuziju, o čemu je HALMED izvijestio 09. prosinca 2011.

Na lijekove iz navedenih serija prijavljene su tri ozbiljne reakcije preosjetljivosti od kojih je jedna uključivala angioedem. Zbog uočenog grupiranja ozbiljnih reakcija preosjetljivosti spomenute serije su sukladno Pravilniku o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 125/09 čl. 70) podvrgnute dodatnoj analizi.

Obustava primjene navedenih serija lijeka Oxaliplatin Pliva bit će na snazi do dobivanja rezultata posebne provjere kakvoće i dodatnih sigurnosnih ocjena koje provodi HALMED, o čemu će zdravstveni radnici i javnost biti pravovremeno obaviješteni.

U Republici Hrvatskoj trenutno su dostupne druge serije lijeka Oxaliplatin Pliva koje nisu zahvaćene navedenom prijavom i privremenom obustavom.

Tekst Pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene lijeka Oxaliplatin Pliva te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti svaku nuspojavu lijeka HALMED-u. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak