Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o podsjetniku na uvjete primjene lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin) za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris zbog izbjegavanja moguće opasne bradikardije

12.06.2014.

Tvrtka Servier Pharma d.o.o., lokalni predstavnik nositelja odobrenja za stavljanje u promet lijekova Procoralan i Corlentor (ivabradin), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novom pitanju vezanom uz sigurnost primjene ovih lijekova. Preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja SIGNIFY pokazali su postojanje malog, ali statistički značajnog povišenja kombiniranog rizika od kardiovaskularne smrtnosti i nefatalnog infarkta miokarda vezanog uz primjenu ivabradina u usporedbi s placebom u prethodno definiranoj podskupini bolesnika sa simptomatskom anginom pektoris klase II ili više prema skali Kanadskog kardiovaskularnog društva (CCS).

Prvotni podaci ukazuju na to da su navedeni štetni kardiovaskularni ishodi najvjerojatnije povezani s ciljnom srčanom frekvencijom

Sažetak

 • Inicijalni podaci ukazuju na to da su štetni kardiovaskularni ishodi uočeni u kliničkom ispitivanju SIGNIFY najvjerojatnije povezani s ciljnom srčanom frekvencijom
 • Uobičajena preporučena početna doza ivabradina je 5 mg dva puta na dan. Doza održavanja ne smije prelaziti 7,5 mg dva puta na dan.
 • Ako se nastavi usporavati srčana frekvencija u mirovanju ili u bolesnika nastupe simptomi koji su povezani s bradikardijom, dozu se mora titrirati na nižu, uključujući mogućnost primjene doze od 2,5 mg dva puta na dan.
 • Dozu se nakon liječenja od tri do četiri tjedna može povećati na 7,5 mg dva puta na dan ako terapijski odgovor na 5 mg dva puta na dan nije dostatan i ako se dozu od 5 mg dobro podnosi. Potrebno je pažljivo pratiti učinak povišenja doze na srčanu frekvenciju.
 • Potrebno je izbjegavati istovremenu primjenu ivabradina s antagonistima kalcija koji usporavaju srčanu frekvenciju kao što su verapamil ili diltiazem.
 • Bolesnike se tijekom liječenja ivabradinom mora pažljivo pratiti zbog moguće pojave preniske srčane frekvencije u mirovanju ili simptoma koji su povezani s bradikardijom. Liječenje bolesnika koji trenutno uzimaju ivabradin treba se revidirati ako je to potrebno.

Dodatno, zdravstvene radnike se podsjeća na sljedeće:

 • Ivabradin je odobren za simptomatsko liječenje kronične stabilne angine pektoris u odraslih bolesnika s koronarnom bolesti srca s normalnim sinusnim ritmom.
 • Ivabradin se ne primjenjuje u prvoj liniji, ali je indiciran:
  • u odraslih bolesnika koji ne podnose beta-blokatore ili je njihova primjena kontraindicirana
  • ili u kombinaciji s beta blokatorima u bolesnika koji nisu adekvatno kontrolirani optimalnom dozom beta blokatora i sa srčanom frekvencijom >60 otkucaja u minuti.

Dodatne informacije

Procjena ovog sigurnosnog pitanja pokrenuta je u Europskoj uniji nakon što su postali dostupni preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja SIGNIFY. U ovom ispitivanju se istraživalo smanjuje li ivabradin učestalost kardiovaskularnih događaja (kao što je srčani udar) u bolesnika s koronarnom bolesti srca bez kliničkih znakova zatajenja srca u odnosu na placebo. Rezultati su pokazali malo, ali statistički značajno povišenje kombiniranog rizika od kardiovaskularne smrtnosti i nefatalnog infarkta miokarda u skupini bolesnika sa simptomatskom anginom pektoris (klase II ili više prema CCS). Bolesnici su u ovom ispitivanju primali doze ivabradina do 10 mg dvaput dnevno, koje su više od trenutno odobrenih doza navedenih u sažetku opisa svojstava lijeka. O ishodu procjene ovog sigurnosnog pitanja javnost i zdravstveni radnici biti će informirani u najkraćem mogućem roku.

Ivabradin je također indiciran u kroničnom zatajenju srca stupnja II do IV NYHA klasifikacije sa sistoličkom disfunkcijom, u bolesnika u sinusnom ritmu sa srčanom frekvencijom ≥75 otkucaja u minuti u kombinaciji sa standardnom terapijom uključujući terapiju s beta-blokatorom ili kada je primjena beta-blokatora kontraindicirana ili se ne podnosi. Zdravstveni djelatnici trebaju imati u vidu važne mjere opreza koje su navedene u sažetku opisa svojstava lijeka za ovu indikaciju, osobito u vezi sa srčanom frekvencijom.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

U HALMED-u je do danas zaprimljena jedna prijava nuspojave bradikardije (usporenog rada srca) sa smrtnim ishodom u 84-godišnjeg bolesnika. U bolesnika je nažalost bilo prisutno nekoliko značajnih čimbenika koji su doprinijeli ovakvom ishodu, a to su prisutnost srčanog udara prije uvođenja lijeka u terapiju (srčani udar je kontraindikacija za primjenu ovog lijeka), primjena lijeka s ciljem liječenja sinusne tahikardije (ubrzanog rada srca, što nije odobrena indikacija za primjenu ovog lijeka) i primjena doze koja nije bila snižena prema dobi bolesnika. Uz navedene čimbenike, smatra se da je moguće da je i primjena lijeka doprinijela nastanku nuspojava u ovog bolesnika. U navedenom slučaju došlo je do pojave tzv. trifascikularnog bloka (otežanog provođenja električnih impulsa u srcu), bradikardije (usporenog rada srca) i asistolije (prestanka električne aktivnosti srca), što je nažalost dovelo do smrtnog ishoda.

Temeljem navedenog, HALMED poziva zdravstvene radnike da se do ishoda ove sigurnosne ocjene strogo pridržavaju odobrenih indikacija ivabradina, kao i svih ograničenja primjene ivabradina navedenih u sažetku opisa svojstava lijeka. U slučaju zabrinutosti, bolesnici koji su liječeni ivabradinom trebaju se obratiti svojem liječniku za savjet.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak