Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte uz primjenu fluorokinolona za sustavnu i inhalacijsku primjenu

05.11.2018.

U suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA), nositelji odobrenja za stavljanje lijekova koji sadrže fluorokinolonske antibiotike za sustavnu i inhalacijsku primjenu u promet, tvrtke Alkaloid d.o.o., Alvogen d.o.o. (u ime Alvogen IPCo S.ar.l.), Alpha-Medical d.o.o., Bayer d.o.o., Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Fresenius Kabi d.o.o., Jadran Galenski laboratorij d.d., Krka - farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o., uputili su pismo zdravstvenim radnicima s informacijama u nastavku.

Sažetak

  • Fluorokinoloni za sustavnu i inhalacijsku primjenu mogu povećati rizik od nastanka aneurizme i disekcije aorte, osobito u starijih osoba.
  • U bolesnika s rizikom od nastanka aneurizme i disekcije aorte fluorokinoloni se smiju primijeniti samo nakon pažljive procjene koristi i rizika te nakon razmatranja drugih terapijskih opcija.
  • Predisponirajuća stanja za aneurizmu i disekciju aorte uključuju aneurizmatsku bolest u obiteljskoj anamnezi, prethodno postojeću aneurizmu aorte ili disekciju aorte, Marfanov sindrom, vaskularni oblik Ehlers-Danlosova sindroma, Takayasuov arteritis, arteritis orijaških stanica, Behçetovu bolest, hipertenziju i aterosklerozu.
  • Bolesnike treba savjetovati o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte te ih uputiti da odmah potraže hitnu liječničku pomoć u slučaju iznenadne jake boli u abdomenu, prsištu ili leđima.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak