Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida

17.10.2018.

Nositelji odobrenja za lijekove koji sadrže hidroklorotiazid u Republici Hrvatskoj u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili su pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože (karcinoma bazalnih stanica i karcinoma pločastih stanica) povezanog s primjenom hidroklorotiazida (HCTZ).

Sažetak

  • Farmakoepidemiološka ispitivanja pokazala su povećani rizik od nemelanomskog raka kože (engl. non-melanoma skin cancer, NMSC), karcinoma bazalnih stanica i karcinoma pločastih stanica, pri izlaganju visokim kumulativnim dozama HCTZ-a.
  • Bolesnike koji uzimaju lijekove koji sadrže HCTZ sameili u kombinaciji s drugim lijekovima treba obavijestiti o riziku od nemelanomskog raka kože (NMSC-a) i savjetovati ih da redovito provjeravaju kožu radi mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promjena na već postojećima te da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obavijeste svog liječnika.
  • Sumnjive kožne lezije moraju se odmah pregledati, potencijalno uključujući histološku pretragu uzorka biopsije.
  • Bolesnike treba savjetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svjetlosti i UV zrakama te da se prikladno zaštite prilikom izlaganja kako bi se minimizirao rizik od raka kože.
  • Primjenu lijekova koji sadrže HCTZ može biti potrebno preispitati u bolesnika koji su već preboljeli rak kože.

Popis lijekova koji sadrže hidroklorotiazid, a koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj dostupan je ovdje.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak