Kontakti

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
Lokacija - mapa grada

Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
Faks: +385 1 4884 110
E-mail: halmed@halmed.hr

OIB: 37926884937

Online obrazac za upućivanje upita - Pišite nam

Odgovore na najčešća pitanja vezana uz COVID-19 možete potražiti ovdje.

Pisarnica

Ksaverska cesta 4
10000 Zagreb

Primanje stranaka radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.
Za zaprimanje više predmeta potrebna je najava podnositelja zahtjeva na telefon +385 1 4884 162, +385 1 4884 165 i + 385 1 4884 106.

E-mail: pisarnica@halmed.hr

Ravnateljstvo

Ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Prof. dr. sc. Siniša Tomić
E-mail:


Pomoćnica ravnatelja za procese

Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec.
E-mail:


Pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove

Andrea Došlić, dipl. oec.
E-mail:


Pomoćnik ravnatelja za ljudske potencijale

Dragomir Budimir, dipl. iur.
E-mail:


Ured za odnose s javnošću

E-mail: uredzajavnost@halmed.hr

Online obrazac za upućivanje upita - Pišite nam

Telefonski brojevi za upite javnosti, pacijenata i zdravstvenih radnika: +385 1 4884 247; +385 1 4884 241

Telefonski broj za upite predstavnika medija: +385 1 4884 371


Poslovna tajnica ravnatelja

Sandra Rakić, sanit. ing.
Telefon: +385 1 4884 100
Faks: +385 1 4884 110
E-mail:

Žurno obavješćivanje o neispravnosti u kakvoći lijeka/medicinskog proizvoda

Telefon: +385 1 4884 100 (centrala)
Mobitel: +385 99 264 6417 (0 - 24 sata, samo za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
Telefon: 0800 48 00 08 (besplatni telefon, 0 - 24 sata, samo za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
Faks: +385 1 4884 120 (za hitne dojave koje mogu dovesti do povlačenja)
E-mail:

Odjel za odobravanje lijekova

Voditeljica Odjela

Mr. sc. Željka Davosir Klarić, mr. pharm., spec. (zamjena)
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za validaciju zahtjeva

Ana Borić Bilušić, mr. pharm.
Telefon: +385 1 4884 318
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za ocjenu kakvoće lijekova

Ines Jurač, univ. mag. pharm.
Telefon: +385 1 4884 232
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova

Vesna Osrečki, dr. med., spec.
Telefon: +385 1 4884 313
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za regulatorne poslove

Mr. sc. Adrijana Ilić Martinac, mr. pharm.
Telefon: +385 1 4884 134
E-mail:


Glavna koordinatorica za MRP i DCP

Marija Peronja, dipl.ing.biol.
E-mail:


Glavna koordinatorica za CP

Margareta Bego, univ. mag. pharm.
E-mail:


Glavna koordinatorica za nacionalni postupak

Vesna Pavlek, mag. pharm., univ. mag. pharm.
E-mail:


Glavna koordinatorica za izdavanje dokumenata

Marija Čutura, dipl. ing. preh. tehn.
E-mail:


Glavni koordinator za poslove servisiranja NRL-a

Jurica Turniški, dipl. ing. drv. teh.
E-mail:


GLAVNA KOORDINATORICA ZA BEZRECEPTNE LIJEKOVE

Danica Kontek Pavlek, mag. pharm., univ. mag. pharm.
E-mail:


Glavni koordinator za pregled informacija o lijeku

Vanja Kilibarda, mag. pharm.
E-mail:


Glavna koordinatorica za zamjenjivost lijekova

Dr. sc. Iva Klarica Domjanović, mag. pharm., MSc
E-mail:

Homeopatski, biljni i tradicionalni biljni lijekovi

Upiti vezani uz homeopatske, biljne i tradicionalne biljne lijekove mogu se uputiti na
E-mail:

Odjel službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL

Voditeljica odjela

Mr. sc. Tončica Vukman Kordić, mr. pharm., spec.
Telefon: +385 1 4884 274
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za fizičko-kemijska ispitivanja

Mirela Filipec, mr. pharm., spec.
Telefon: +385 1 4884 238
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za biološka ispitivanja

Sanja Milovanović, mr. pharm.inv.
Telefon: +385 1 4884 169
E-mail:

Odjel za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

Voditeljica odjela

Suzana Oštarčević, mr. pharm.
Telefon: +385 1 4884 300
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za dostupnost lijekova

Ana Kontek, mr. pharm.
Telefon: +385 1 4884 125
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za potrošnju i cijene lijekova

Sanja Matić, mag. pharm., univ. mag. admin. sanit.
Telefon: +385 1 4884 264
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za medicinske proizvode

Antonela Šimunović, mag. biotech. in med.
Telefon: +385 1 4884 148

E-mail: antonela.simunovic@halmed.hr

E-mail za upite vezane uz medicinske proizvode: medpro@halmed.hr


Voditeljica Odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju

Barbara Kovačić Bytyqi, mag. biotech. in med.
Telefon: +385 1 4884 243
E-mail: barbara.kovacicbytyqi@halmed.hr

Ovisno o vrsti zahtjeva, možete nam se obratiti putem sljedećih adresa:
E-mail za spontano prijavljivanje nuspojava: nuspojave@halmed.hr
E-mail za nastavna izvješća: followup@halmed.hr
E-mail za EudraVigilance: eudravigilance@halmed.hr
E-mail za PSUR/PSUSA: psur@halmed.hr
E-mail za MMR: MMR@halmed.hr
E-mail za sigurnosna pitanja u kliničkim i neintervencijskim ispitivanjima: ispitivanja@halmed.hr
E-mail za DHPC: DHPC@halmed.hr
E-mail za informacije o postupku odobrenja lokalne odgovorne osobe/zamjenika za farmakovigilanciju: lqppv@halmed.hr
E-mail za dostavu sažetaka RMP-a: sRMP@halmed.hr


Voditeljica Odsjeka za inspekcijske poslove

Martina Bencetić Marijanović, mag.ing.bioproc., univ.mag.pharm.
Telefon: +385 1 4884 141
E-mail: martina.bencetic@halmed.hr

Zahtjeve i upite možete uputiti i na e-mail adresu: inspekcija@halmed.hr

Prijava sumnje na krivotvorene lijekove

Kontakt osoba

Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec.
Telefon: +385 1 4884 202
E-mail:


Zamjena kontakt osobe

Ljubica Hodak, mag.ing.bioproc., univ.spec.techn.aliment.
Telefon: +385 1 4884 143
E-mail:

Odjel za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

Voditeljica odjela

Andreja Smolčić, dipl. iur.
Telefon: +385 1 4884 170
E-mail:


Zamjenica voditelja odjela

Ana Smokvina, dipl. iur.
Telefon: +385 1 4884 112
E-mail:


Voditeljica Odsjeka za ekonomske i opće poslove

Ana Jurenić, dipl. oec.
Telefon: +385 1 4884 152
E-mail:


Glavna koordinatorica za ekonomske poslove

Nikolina Matavulj Perić, dipl. oec.
E-mail:


Glavna koordinatorica za pravne poslove

Ivana Višnjovski, dipl. iur.
E-mail: ivana.visnjovski@halmed.hr


Voditeljica Odsjeka za informatičke poslove

Dubravka Sudić, mag. math.
Telefon: +385 1 4884 185
E-mail:

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva