Lijekovi

Abakavir/Lamivudin Alpha-Medical 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/Lamivudin Alpha-Medical 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-623446421
Djelatna tvar abacavirum, lamivudinum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 600 mg + 300 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-623446421-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb
Datum rješenja 05.01.2017.
Rok rješenja 05.01.2022.
Klasa UP/I-530-09/15-01/315
Urbroj 381-12-01/70-17-14
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
Povratak