Lijekovi

Kivexa

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Kivexa
Djelatna tvar abakavirsulfat
lamivudin
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Abakavir/Lamivudin

600 mg/300 mg

filmom obložena tableta

Povratak