Lijekovi

Abakavir/lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/lamivudin Remedica 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Abakavir/Lamivudin Alpha-Medical 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-623446421
Djelatna tvar abakavir
lamivudin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Cipar
Datum rješenja 07.01.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/64
Urbroj 381-12-01/154-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Abakavir/Lamivudin

600 mg/300 mg

filmom obložena tableta

Povratak