Lijekovi

Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-263764683
Djelatna tvar abakavir, lamivudin
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira i 300 mg lamivudina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-01]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-263764683-02]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-03]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-263764683-04]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-263764683-05]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-263764683-06]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Merckle GmbH, Ulm, Njemačka
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 10.07.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/43
Urbroj 381-12-01/154-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Abakavir/Lamivudin

600 mg/300 mg

filmom obložena tableta

Povratak