Lijekovi

Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-721934245
Djelatna tvar abakavirklorid
lamivudin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira (u obliku abakavirklorida) i 300 mg lamivudina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-03]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-721934245-04]
Proizvođač Mylan S.A.S., Saint Priest, Francuska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Pharmaceuticals Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 08.12.2022.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 13.11.2023.*
Klasa UP/I-530-09/22-02/80
Urbroj 381-12-01/38-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Abakavir/Lamivudin

600 mg/300 mg

filmom obložena tableta

Povratak