Lijekovi

Atorvastatin Genericon 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Atorvastatin Genericon 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-055749369
Djelatna tvar atorvastatinkalcij trihidrat
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg atorvastatina u obliku atorvastatinkalcijevog trihidrata
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Proizvođač Laboratorios Liconsa S.A., Azuqueca de Henares, Guadalajara, Španjolska
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Graz, Austrija
Nositelj odobrenja Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstraße 211, Graz, Austrija
Datum rješenja 14.11.2022.
Rok rješenja 14.11.2027.
Klasa UP/I-530-09/21-01/11
Urbroj 381-12-01/70-22-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Atorvastatin

10 mg

filmom obložena tableta

Povratak